logoKL herb_klembowa.gif

                       Szkoła Podstawowa w Dobczynie

                                                      ul. Mazowiecka 67

                                                         05 - 205 Klembów

Poprzyj nasza inicjatywę!

Zabiegamy o dofinansowanie dla inicjatywy rozszerzenia miejsca zabaw dla dzieci "Rodzinna wyspa sportu i rekreacji". Kazdy oddany głos jest na wagę złota. Głosujcie i zachecajcie do głosowania znajomych, przyjaciół i rodzinę.

Wystarczy:
- kliknąć "Głosuj"
- uzupełnić o imię i nazwisko
- podac maila zwrotnego
- potwierdzic głosowanie w otrzymanej poczcie

https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,953.html

Każdego roku prosimy, uczymy, apelujemy ...

Pamiętacie naszego miłego gościa?

Wszystkie osoby, które w najbliższym czasie będą rozliczały PIT- y zachęcamy do ofiarowania 1% dla Oliwki.

Dotyczy zakazu wjazdu na teren szkoły

  

Zakaz wjazdu na teren szkoły.                                                    

 

 Szanowni Państwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich dzieci przebywających na terenie Szkoły Podstawowej w Dobczynie oraz świadomość odpowiedzialności za ich zdrowie i życie, dyrektor szkoły wprowadził  zakaz wjazdu na teren szkoły.

W ostatnim czasie wielu rodziców nie respektuje tego zakazu - mimo szerokiej informacji na ten temat. Na początku roku szkolnego doszło niemal do potrącenia ucznia przez rodzica wjeżdżającego na teren szkoły. To bardzo przykre, że niektóre osoby traktują ten problem w sposób bardzo nieodpowiedzialny.

Zakaz dotyczy wszystkich osób poza osobami niepełnosprawnymi, opiekunami dzieci niepełnosprawnych, pracownikami, dostawcami i służbami komunalnymi - w godzinach pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem godzin rannych.

 

Jednocześnie przypominamy, że w celu wysadzenia dzieci, lub odprowadzenia ich do szkoły i przedszkola oraz ich odebrania, oprócz wydzielonego parkingu przed wejściem do szkoły istnieje możliwość parkowania wzdłuż chodnika przylegającego do posesji szkoły.

Prosimy wszystkich rodziców o zrozumienie tej sytuacji. Przy wielokrotnie zwiększonej ilości samochodów, a tym samym bardzo wzmożonym ruchu i bardzo często nieodpowiedzialnym zachowaniu kierowców, dzieci idące do szkoły i wychodzące ze szkoły są na terenie posesji szkolnej narażone na duże niebezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to dzieci dojeżdżających do szkoły rowerami.

                                                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

Zapraszamy

kwiat.gifWitamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Możecie się dowiedzieć tutaj wiele na temat tego, co się dzieje obecnie w szkole oraz co porabiają nasi uczniowie. Dowiecie się tu wszystkiego o naszych nauczycielach, poszczególnych klasach, bibliotece, osiągnięciach w nauce i sporcie.
Nasza szkoła mieści się we wsi Dobczyn w gminie Klembów, w pow. wołomińskim. Uczy się w niej ok. 220 uczniów.  Na stronie możesz zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami, które będą prezentowane na stronie z odnośnikiem aktualności oraz naszymi osiągnięciami.

                                                                                         więcej

Misja szkoły, koncepcja pracy szkoły

   

Szkola_Dobczyn1.jpg

Uczymy dzieci:

 • planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych niż nasze;
 • szacunku do tradycji i symboli narodowych, tradycyjnych wartości moralnych;
 • zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,
 • odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • współdziałania w zespole i pracy w grupach, przyswajania sobie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

       Zapewniamy:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy, która pozwoli na kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej, europejskiej;
 • życzliwą atmosferę, indywidualne traktowanie każdego ucznia;
 • dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 • nowocześnie wyposażone pracownie i bibliotekę;
 • możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów, wykazywania się tym, co lubią i robią najlepiej;
 • pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości.


  Ogólne założenia koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Dobczynie na lata 2012-2017:

 • sprawne zarządzanie pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania - właściwe wypełnianie funkcji kierowniczej w zakresie planowania, organizowania, koordynowania, motywowania i kontroli,
 • ukierunkowanie wszelkich działań szkoły na rozwój promocję szkoły, rozwój i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów,
 • tworzenie klimatu dla dobrej komunikacji interpersonalnej w relacjach nauczyciele – rodzice – uczniowie – pracownicy,
 • pozyskiwanie sojuszników szkoły, zwłaszcza wspierających ją materialnie, organizacyjnie i programowo,
 • podejmowanie działań innowacyjnych wspierających obszar działań pedagogicznych,
 • ustawiczne poprawianie estetyki szkoły i jej bazy dydaktycznej,
 • podejmowanie starań by powstała hala sportowa przy szkole,
 • angażowanie rodziców do współdziałania ze szkołą we wszystkich możliwych płaszczyznach,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, promowanie walorów szkoły i jej osiągnięć,
 • pielęgnowanie i rozwijanie tego co jest dobrą tradycją szkoły, nadanie szkole imienia i sztandaru,
 • podejmowanie działań w kierunku utrzymania bezpiecznych warunków nauczania i pracy w szkole.

Szczegółowe zapisy określające koncepcje pracy szkoły znajdują się w Koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły, Programie Wychowawczym szkoły, Programie Profilaktyki szkoły oraz w innych dokumentach określających zasady pracy szkoły oraz zakres uprawnień statutowych organów szkoły.

 

 

 
Telefon 116 111 dla dzieci i młodzieży

Od listopada 2008 roku dzieci i młodzież z całej Polski mogą bezpłatnie dzwonić na ogólnopolski telefon zaufania. Wykręcając numer 116 111 znajda pomoc psychologów i pedagogów, którzy na co dzień rozwiązują sytuacje kryzysowe. Kiedy zajdzie potrzeba będą również inicjowali interwencje policyjne.

 

Jeśli masz problem nie bój się opowiedzieć o nim, zadzwoń na numer : 116 111

 

więcej informacji ...

Nieuczciwe praktyki firm

W związku z napływającymi do Szkoły informacjami w sprawie możliwości pozyskania pomocy dydaktycznych sponsorowanych od prywatnych Przedsiębiorców z danego terenu informuję:

 • nikt, oprócz imiennego pełnomocnictwa Dyrektora szkoły nie ma prawa ubiegać się o środki finansowe dla Szkoły
 • Szkoła zawsze, w sytuacji gdy pragnie pozyskać sponsora, samodzielnie się z nim kontaktuje

W ostatnim czasie pojawiają się firmy, które z chęci zysku podejmują nieuczciwe praktyki polegające na :

 • dana firma proponuje szkole pomoce dydaktyczne ( za darmo) informując, że sponsorem tych pomocy jest np. Firma XXXX
 • wartość tych pomocy jest bardzo niska - rzędu 50- 100 zł, jakość pozostawia wiele do życzenia
 • firma oferujaca te pomoce wybiera lokalnego Przedsiębiorcę informując go, że działa w imieniu danej Szkoły i zwraca się z  prośbą o sfinansowanie pomocy dydaktycznych
 • Przedsiębiorcy najczęściej zgadzają się, gdyż rozumieją, że polska Szkoła jest niedofinansowana
 • kwota, jaką proponuje nieuczciwy "namawiający" kilkakrotnie przewyższa wartość pomocy, które zostałyby przekazane Szkole - czego lokalny Przedsiębiorca nie jest świadom
 • bywało, że za pomoce dydaktyczne wartości 150 zł, nieuczciwa firma pozyskała od prywatnych Przedsiębiorców kwotę ponad 1000 zł - czyli 850 zł był to zysk nieuczciwej firmy

 

Raz jeszcze podkreślam, że Szkoła Podstawowa w Dobczynie nigdy nie wchodziła i nie wejdzie w taką współpracę, gdyż w naszej ocenie godzi ona w dobro szkoły i dobre relacje z przyjaciółmi szkoły.

Jednocześnie proszę byście Państwo Przedsiębiorcy nie dali się nabrać na tego typu propozycje oraz proszę byście przekazywali sobie nawzajem informację na temat tego procederu.

 

                                                                                                                                                Dyrektor szkoły

 

 

 

herb_mazowsza.png herb_wwy_90.png

 

Linki do stron

 

logoOSKOzTIFFa_small.jpg

 

pajacyk.gif

 

dzws.gif

 

http://fdn.pl/sites/default/files/imagecache/footer_news/grad%20copy.jpg

 

 

 

Kalendarz

 

 

Sukces witryny
eduseekani.gif
Marzec 2007
I miejsce w konkursie
na najlepszą szkolną stronę internetową.
Mapa satelitarna
zdj_sat.jpg
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )