herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Wychowanie - świetlica szkolna

Czerwiec 2007

Prowadzący : Teresa Lipska

 

W ramach realizacji tego zadania uruchomiliśmy świetlicę szkolną, aby umożliwić uczniom bezpieczne i twórcze oczekiwanie na powrót rodziców, zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy  w  nauce  oraz  odpowiednich  warunków  do  nauki.  W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi.

 

Godziny  zaplanowane na maj i czerwiec 2007 roku odbyły się zgodnie z harmonogramem (B10 cel 2 i 3), w maju i czerwcu po 5. Prowadzono na bieżąco dokumentację (dziennik zajęć i listę obecności). W  zajęciach uczestniczyło od 12 do 24 uczniów. Podopieczni mieli  zapewnioną opiekę i możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach.

 

Uczniowie chętnie przychodzili na świetlicę.Odrabiali lekcje, czytali czasopisma i rozwijali zainteresowania plastyczne. Ponadto dzieci  zorganizowały samopomoc koleżeńską przy odrabianiu lekcji. W czasie wolnym czytały prasę i bawiły się w grupach. Dzieci młodsze ćwiczyły technikę czytania i pisania oraz rysowanie. Starsi czytali czasopisma i wybrane zagadnienia z atlasów przyrodniczych. Uczniowie w ramach zajęć w świetlicy wysłuchali pogadanki o zdrowiu i bezpieczeństwie. Rozwiązywali ciekawe zagadki, krzyżówki i quizy. Korzystali z przygotowanych rysunków i  zdjęć a także tworzyli własne. Na zakończenie roku szkolnego w dniu 13.06. zaprezentowali swoje prace na gazetce szkolnej. Praca z dziećmi w świetlicy będzie kontynuowana w roku szkolnym 2007/2008.

                                                   

 

983.jpg

Wrzesień 2007

Prowadzący : Teresa Lipska

 

We wrześniu harmonogram przewidywał 25 godzin zajęć. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Prowadzono na bieżąco dokumentację (dziennik zajęć i listę obecności). W ramach projektu, we wrześniu objęto dożywianiem 12 osobową grupę dzieci.
W  zajęciach uczestniczyło od 12 do 22 uczniów. Dzieci przychodzące na świetlicę odrabiały lekcje, rysowały, rozwiązywały quizy, czytały ciekawe książki.
Podczas zajęć realizowano program dotyczący :

  • zasad bezpieczeństwa;
  • wspierania własnego rozwoju;
  • kształtowania poczucia więzi z otoczeniem i przyrodą;
  • wyzwalanie aktywności twórczej.

 

Uczniowie na lekcjach świetlicowych mieli możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu, połączenia obowiązku jakim są lekcje, z zabawą i edukacją historyczną, przyrodniczą oraz plastyczną. Uczyli się pracy w grupie, wzajemnej pomocy, odkrywali własne możliwości poprzez twórczość  (prace dzieci w dokumentacji). Dzieci narysowały  na zajęciach samodzielną pracę pt. Ja i moje otoczenie,która została  zaprezentowana w szkole. Na lekcjach prowadzono rozmowy o problemach dzieci, ich roli w grupie i szansach w dorosłym życiu. Dyskutowano o roli dziecka w rodzinie i społeczeństwie. Uczniowie uczyli się wyrażania uczuć i dążenia do celu.

Październik 2007

Prowadzący : Teresa Lipska


W październiku przeprowadzono  wszystkie zaplanowane zajęcia . Prowadzono na bieżąco dokumentację (dziennik zajęć i listę obecności). W ramach projektu w październiku, kontynuowano dożywianie 12 dzieci. W zajęciach uczestniczyło od 12 do 25 uczniów. Dzieci przychodzące na świetlicę odrabiały lekcje, rysowały, czytały ciekawe czasopisma oraz zapoznawały się z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Podczas zajęć realizowano program dotyczący :

  • ekologii;
  • indywidualnego wpływu na środowisko;
  • poznawania świata przyrody;
  • rozwijania osobowości.


Uczniowie na lekcjach świetlicowych uczyli się czym jest ekologia i środowisko. Czytali i oglądali albumy i atlasy, sami tworzyli własne plansze pt. "Zwierzęta Europy". Najważniejszym punktem było segregowanie odpadów, jak to robić i dlaczego. W okresie od 8 do 12 października zapoznali się z historią święta Edukacji Narodowej oraz w skrócie poznali dzieje szkolnictwa. Dla nauczycieli wykonali laurki. Na zajęciach słuchali muzyki Czajkowskiego i Bethowena.

Listopad, Grudzień 2007, Styczeń 2008

Prowadzący : Beata Szymborska


Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) w godzinach od 1245 do 1525, w salach lekcyjnych i na sali gimnastycznej. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas I-VI.Dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczno-techniczne: rysunki związane z tematem "Moja ojczyzna", ozdoby z bibuły (kwiaty, łańcuchy), ramki. Zajęcia miały na celu integrację grupy oraz pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci poprzez różnego rodzaju gry i zabawy: "Sałatka owocowa", "Pajęczyna", "Głuchy telefon", "Burza mózgów", "Kalambury". Uczniowie nauczyli się piosenek z elementami ruchowymi: "Płyną statki z bananami", "Gdy na morzu", "Zdenerwowany diabeł", "Tyś jak skała" oraz tańców : "Manuet", "Radosny krąg". Pod opieką nauczyciela uczniowie odrabiali pracę domową, ćwiczyli technikę czytania.


1022.jpg


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )