herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Angielski - We speak English

Czerwiec 2007

Prowadzący : Anna Mazurowska

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów najzdolniejszych, w celu zaszczepiena w nich pasji uczenia się języków obcych.

Na zajęcia koła języka angielskiego uczęszcza 12 osób. Są to uczniowie klas IV - VI pragnący rozwijać swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Na spotkaniach ćwiczone są przede wszystkim trzy sprawności językowe:

1. Speaking - czyli rozmowy na tematy codzienne i nieco bardziej abstrakcyjne jak na przykład moje hobby,ciekawe miejsca w Polsce i na świecie z równoczesnym poszerzaniem słownictwa z zakresu tych pojęć.

2. Reading- praca nad płynnym czytaniem ze zrozumieniem, oraz wyszukiwaniem określonych informacji, zastępowanie słów idiomami, czasownikami złożonymi.


3. Writting- pisanie pozdrowień, listów formalnych i nieformalnych oraz opisów sytuacyjnych.

Wrzesień 2007

Prowadzący : Anita Żelazowska

Od wrzesnia kontynuujemy naukę języka angielskiego dla grupy najzdolniejszych uczniów. Uczniowie, oprócz rozwijania swoich zdolności językowych poznaja kulturę, historie i sztukę Wielkiej Brytanii.
Zajęcia odbywają się w srody w godzinach 13.30 - 15.15

1004.jpg

Na zajęciach uczniowie rozwijali swoje słownictwo poprzez prace ze słownikami. Korzystali również z Internetu rozwiązując zagadki w języku angielskim. Stworzyli plakaty i makiety na wybrany temat zapoznając się równocześnie ze słownictwem dotyczącym ich pracy. Uczniowie oglądali krotki film w wersji angielskiej na temat kultury i zabytków Anglii. Celem tych zajęć było osłuchanie się z wymową angielską.


1005.jpg1006.jpgPaździernik, Listopad 2007

Prowadzący : Anita Żelazowska


Na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie poznali najpopularniejsze idiomy angielskie i wykonali ich graficzne formy. Ćwiczyli umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich opowiadań o historii i kulturze Wielkiej Brytanii. Uczniowie czytali wybrane fragmenty na głos pod kierunkiem nauczyciela, który zwracał uwagę na odpowiednia fonetykę. Słuchali z kasety fragmentu powieści "Treasure Island" na poziomie elementary oraz otrzymali tekst opowiadania dzięki czemu mogli zapoznać się z zapisem graficznym.


Mieli również szansę rozwinąć słownictwo w zakresie Animals, rozwiązując quiz językowy przy przemocy słowników.


1031.jpg


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )