herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Nauka - matematka i informatyka dają się lubić

Czerwiec 2007

Prowadzący zajęcia:  Janusz Dalak

 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów najzdolniejszych, przygotowujące ich do konkursów, inspirujące do poszukiwania ciekawych sposobów nauki

 

Celem zajęć jest rozszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów, nabycie umiejętności programowania w języku Logo, umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań z grafiki żółwia, wprowadzenie uczniów w sposób prosty i zrozumiały w zawiły świat programowania.

 

Realizacja zajęć:


Zajęcia odbywały się co tydzień w środy od 13.40 do 15.20 w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń miał swoje samodzielne stanowisko pracy). Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas: czwartej i piątej.

 

Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali środowisko Logomocji, narzędzia oraz budowę tego programu. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami i poleceniami, procedurami pierwotnymi oraz sposobami wprowadzania procedur bezparametrowych.

 

Uczniowie wykonywali proste rysunki kwadratu, trójkąta równobocznego oraz prostych figur złożonych z kwadratów i trójkątów w trybie bezpośrednim korzystając z grafiki żółwia. Zmieniali kolor i grubość pisaka, definiowali bezparametrowe procedury rysowania figur.

Dominującą metodą pracy podczas zajęć są ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.  

Wrzesień 2007

Prowadzący : Janusz Dalak

 

Realizacja zajęć:

 

 Zajęcia odbywały się co tydzień w środy od 13.40 do 15.20 w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń ma swoje samodzielne stanowisko pracy). Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas: piątej i szóstej.
Uczniowie zaczęli wykonywać złożone rysunki, wykorzystując bezparametrowe i parametrowe procedury rysowania figur z kwadratów, kół i trójkątów. Aby poprawnie wykorzystywać w swoich pracach trójkąt prostokątny, musieli poznać wzór na obliczanie długości przeciwprostokątnej i jego prawidłowe zastosowanie w tworzonych procedurach języka logo. Podejmowali się samodzielnego rozwiązywania zadań z I edycji Internetowej Ligi Zadaniowej z roku 2005/2006.

Przed rozwiązywaniem zadań prowadzona jest dyskusja z uczniami o rysowanych figurach, ustalenie podstawowego wymiaru i analizowanie kolejności tworzonych procedur pomocniczych

 

1009.jpg

 

1010.jpg

 

Październik, Listopad 2007
Prowadzący : Janusz Dalak

Zajęcia odbywały się co tydzień w środy od 13.40 do 15.20 w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń ma swoje samodzielne stanowisko pracy). Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas: piątej i szóstej.

Część uczniów zaczęła wykonywać praktyczne ćwiczenia w programowaniu w języku LOGO, rozwiązując już zadania z II etapu konkursu miniLOGIA. Stosują instrukcje warunkowe, nadają wartości zmiennym.

Dwóch uczniów przystąpiło do konkursu Internetowa Liga Zadaniowa (Platforma edukacyjna WSiP), zdobywając maksymalną liczbę punktów za pierwsze zadanie.

Uczniowie przystąpili do I etapu konkursu miniLOGIA 6 - edycja 2007 / 08.

Grudzień 2007, Styczeń 2008
Prowadzący : Janusz Dalak

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w środy od 13.40 do 15.20 w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń ma swoje samodzielne stanowisko pracy). Uczęszczają na nie uczniowie klas: piątej i szóstej.

Jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych przy rozwiązywaniu zadań złożonych jest biegłość rozłożenia zadania na prostsze elementy. Aby temu sprostać, uczniowie musieli zapoznać się ze sposobem organizowania pętli w Logo. Są to zagadnienia trudne i wymagające umiejętności abstrakcyjnego myślenia, właśnie tego uczyła młodzież na zajęciach prowadzonych przeze mnie. Część uczniów z klasy piątej i szóstej tworzy animacje i "mini" aplikacje z wykorzystaniem środowiska Logomocji.

Dwóch uczniów uczestniczy w konkursie Internetowa Liga Zadaniowa (Platforma edukacyjna WSiP), rozwiązując co miesiąc zadanie. Za dwa zadania zdobyli maksymalną liczbę punktów.


Ponadto, dwóch uczniów  Bartek Dalak oraz Bartek Gzowski dostało się do II etapu konkursu miniLOGIA 6 - edycja 2007 / 2008.


1023.jpgSzkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )