herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Dydaktyka - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Wrzesień 2007

Prowadzący : Grazyna Kruk

 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowaliśmy zajecia pozalekcyjne, mające na celu pomoc uczniom najsłabszym w pokonywaniu trudności w nauce
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III odbywają się raz w tygodniu dla każdej klasy, po jednej godzinie lekcyjnej. Praca na zajęciach odbywa się w małych 4-osobowych zespołach. Uczniowie pracują zespołowo, w grupach lub indywidualnie w zależności od ich potrzeb i możliwości.  Ćwiczą ogólne sprawności takie jak: percepcję wzrokową , percepcje słuchową, ogólną sprawność ruchową i manualną ręki, orientację stronną , kierunkową i przestrzenną. Ćwiczą umiejętność czytania, pisania i liczenia. W miarę możliwości nadrabiają braki w materiale nauczania.

 

 

Na zajęciach z dziećmi wykorzystywane są różne techniki, metody nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne. Uczniowie pracują w oparciu o różnorodne gotowe pomoce naukowe  (np.: konkretne przedmioty, liczmany, kolorowe plansze, puzzle, klocki, książki, gry dydaktyczne), jak i pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela (np.: domina, rozsypani, układanki -obrazkowe, sylabowe, wyrazowe,  przygotowane karty pracy) oraz programy komputerowe (np.: serię Klik, Dyslektyk, Alfabet, Sam czytam, Sam piszę). Zajęcia mają charakter luźny, zabawowo-ćwiczeniowy, z wykorzystaniem ćwiczeń integrujących i relaksacyjnych. 

 

1000.jpg 

 

 

1001.jpg 

Październik, Listopad 2007

Prowadzący : Grazyna Kruk

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III odbywały się 3 razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej klasy w 4-osobowych zespołach. W tym okresie zajęcia głównie poświęcone były umiejętności pisania poprzez ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia płynności i tempa pisania oraz ćwiczenia w redagowaniu zdań i tekstów. Na zajęciach z dziećmi wykorzystywane były różne metody nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne. Uczniowie najczęściej pracowali w oparciu o program komputerowy Klik uczy ortografii, układanki wyrazowe, zdaniowe oraz przygotowane karty ćwiczeń do pracy samodzielnej.

 

 

1017.jpg

Grudzień 2007, Styczeń 2008

Prowadzący : Grażyna Kruk

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III odbywały się według stałego planu - 3 razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej klasy w 4-osobowych zespołach. W tym okresie zajęcia głównie poświęcone były doskonaleniu umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych przeżyć, historyjek obrazkowych i słuchanych tekstów. Zwrócono uwagę na poprawne budowanie zdań. Utrwalano także wiadomości o poznanych częściach mowy (czasownikach, rzeczownikach, przymiotnikach). Doskonalono dalej technikę czytania w zależności od indywidualnych  potrzeb każdego dziecka. Ćwiczono również umiejętności praktyczne z matematyki związane z wykorzystaniem kalendarza, zegara i termometru. Dokonywano różnych obliczeń zegarowych i kalendarzowych w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych.


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )