herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Komunikaty

Na tej stronie ogłaszane są komunikaty dyrektora szkoły. Komunikaty ogłaszane są w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Istnieje mozliwość subskrybcji Newslettera na tej stronie. Newsletter jest mechanizmem powiadamiania internautów o nowo dodanych anonsach na stronie "Komunikaty".

Rok szkolny 2018/2019

UPAŁY! - skrócone lekcje

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Od dnia 14 czerwca z powodu wysokich temperatur w pomieszczeniach lekcyjnych wszystkie zajęcia lekcyjne będą trwać 30 min. i odbędą się według poniższego harmonogramu. Zajęcia będą realizowane według planu lekcji.

 

LEKCJA

CZAS TRWANIA

1

8.00 -   8.30

2

8.40 -   9.10

3

9.20 -  9.50

4

10.00 – 10.30

5

10.50 – 11.20

6

11.30 – 12.00

7

12.10– 12.40

8

12.50- 13.30

9

13.30- 14.00

 

Po zakończonych lekcjach zostanie zapewniona opieka świetlicowa. Koniec pracy świetlicy jest zgodny z dotychczasowym harmonogramem.

 

Bieżące informacje

Szanowni Państwo

 

W związku ze zbliżającym sie zakończeniem roku szkolnego informuję, że uroczystość zakończenia odbędzie się 19 czerwca o godzinie 10.00. (przypominamy o stroju galowym).

 

Ponadto przypominamy, że uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników. Za zniszczone podręczniki odpowiada uczeń. Przy zniszczeniu musi odkupić nowy. W tym miejscu proszę byście Państwo zwrócili uwagę na to by uczniowie nie odrywali samoprzylepnych okładek na podręcznikach! To dodatkowe zniszczenie!

 

Prosimy również o dopilnowanie tego by uczeń zabrał z szatni szkolnej wszystkie swoje osobiste rzeczy. Pozostawione - będą oddawane do kontenerów, gdyż nie mamy miejsca na przechowywanie.

Uwaga - niebezpieczeństwo!

Szanowni Rodzice

Z uwagi na trwające prace budowlane, prosimy o zwrócenie uwagi na to w jakim czasie i gdzie przebywają Wasze dzieci na terenie szkoły - po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Plac budowy to zagrożenie dla nieuprawnionych osób. Dodatkowo, w najbliższych dniach, będzie trwała wycinka drzew.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady, że Państwa dzieci nie przebywają  na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych bez dozoru opiekuna.

Płatności za obiady w czerwcu

Szanowni Rodzice

W czerwcu płatność za obiady wynosi 33 zł. Z uwagi na koniec roku szkolnego prosimy o wpłaty terminowe.

Ważne daty

Szanowni Państwo

Przedstawiam ważne daty związane z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019:

30.05.2019 r. – Arkusze wychowawców klas (wystawiona  ocena z zachowania)

10.06.2019 r. –   wystawienie ocen „ długopisem”

13.06.2019 r. – Rada Pedagogiczna ( klasyfikowanie i promowanie) godz. 16.05 Dzień otwarty – spotkania z rodzicami 15.15 – 17.00

18.06.2019 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów  (działa opieka świetlicowa )

19.06.2019 r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  godz. 10.00         

Stop uzależnieniom
 

Bądź świadomym rodzicem

 

Zapraszamy rodziców z gminy Klembów na spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, spożywaniem napojów energetycznych, a także przemocą rówieśniczą, które odbędzie się 13.06.2019 r. o 17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie.

Masz dziecko w wieku szkolnym? Chcesz dowiedzieć się, jakie zagrożenia czyhają na twoją pociechę? Nie bądź obojętny, zadbaj o przyszłość swojego dziecka.Podczas spotkania dowiesz się m. in.

 •  jak i dlaczego się uzależniamy,
 • jakie są pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie substancji psychoaktywnych,
 • jakie są najnowsze zagrożenia - dopalacze, popersy i inne – prezentacja próbek,
 •  jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy narkotykami a dopalaczami,
 •  jakie są stereotypy i fakty związane z używkami oraz niepokojące sygnały, których często nie zauważamy,
 • dlaczego dochodzi do przemocy rówieśniczej.

Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu uzależnień oraz przemocy w rodzinie Pan Marek Mudant (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Po spotkaniu istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne.

Działanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klembów.  

 

GKRPA Klembów

 

 

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Szanowni Państwo

Przypominam,że w dniu 16.11.2016 r. Rada Pedagogiczna przyjęła dokument pod nazwą "Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole". Dokument umieszczono na stronie internetowej szkoły, w zakładce http://spdobczyn.pl/strona=dokumenty_szkolne

Zebranie z rodzicami w dniu 16.05.2019

Zebranie z rodzicami

16 maja 2019 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie .

Harmonogram spotkania z rodzicami :
- godz. 16.30 - 17.30 - zebranie oddziałów przedszkolnych i klas 0-III
- godz. 17.30 - 18.30  spotkanie wychowawców z rodzicami klas IV-VIII


 

dyrektor szkoły

Płatności za obiady w maju 2019

Szanowni Państwo

Z uwagi na to, że szkoła nie pracowała w kwietniu zasady płatnosci za obiady za maj sa następujące:

- dzieci, które jadły posiłki w kwietniu, a których rodzice wpłacili pieniadze za cały kwiecień, za posiłki w maju placą kwotę pomniejszoną o zaległe obiady kwietniowe ( 60 zł - 21 zł = 39 zł)

-  dzieci, które jadły posiłki w kwietniu, a których rodzice nie wpłacili pieniadzy za cały kwiecień, za posiłki w maju placą kwotę powiększoną o zaległe opłaty kwietniowe ( 60 zł + 21 zł = 81 zł)

- dzieci, które nie jadły w kwietniu, a które rozpoczynaja spozywanie posiłków w maju - płacą nalezność 60 zł.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Informacja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rekrutacji do klasy I

Szanowni Rodzice
Informuję, że w wyniku rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 zostało przyjętych 20 uczniów (wszyscy zgłoszeni w procesie rekrutacji).

Iwona Sobka

 

...........................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum. Obowiązek szkolny po 1 września 2019 r. można realizować zarówno w szkole podstawowej publicznej, jak i niepublicznej.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 odbywa sie w oparciu o zapisy Statutu szkoły (paragraf 4 Statutu):

 

I etap

 

 Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną /skład: dyrektor szkoły, dwóch wyznaczonych wychowawców klas/.

Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Dobczynie - 10 pkt.

b) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) znajduje się w Dobczynie - 2 pkt.

d)uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Do 25 kwietnia do godz.1200– szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej – I etap rekrutacji, poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

II etap uzupełniający

 Od 25 kwietnia do 25 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

Do 31 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Wzory wniosków i deklaracji dostępne są poniżej oraz w sekretariacie szkoły

opis dokumentutypdata

Wniosek o przyjęcia dziecka (ur. 2013 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
240 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka (ur.2012 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/20120

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
181 kB
Komunikat z dnia 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Otrzymałam listy strajkowe. W związku z tym, że niemal 100% kadry szkoły podjeło strajk nie jestem w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznych warunków przebywania w szkole. Konsekwencja tego jest zawieszenie zajęć od dnia 08.04.2019 r. do odwołania.

Wszelkie decyzje będę przekazane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz zamieszczane na drzwiach wejściowych. Informacje na temat strajku będą umieszczane każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć. 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej jakże delikatnej i trudnej społecznie sytuacji.

 

Iwona Sobka- dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Państwo


W związku z protestem nauczycieli informuję, że w szkole odbyło się referendum strajkowe, w który udział wzięło 90% uprawnionych do głosowania pracowników. 100% bioracych udział w referendum było za rozpoczęciem strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Istnieje duże ryzyko ogłoszenia strajku nauczycieli i pracowników w dniu 8 kwietnia 2019 r. Konsekwencją przystąpienia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dobczynie do akcji strajkowej będzie brak możliwości organizacji zajęć szkolnych i opiekuńczych w czasie strajku. Sytuacja jest o tyle trudna, że skala protestu będzie znana w dniu 8 kwietnia. Zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w szkole akcji strajkowej dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o ewentualne zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.  Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.
 
Przypominam, że okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu odwołania zajęć w szkole lub przedszkolu, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z trudnościami dla rodziców związanymi z zapewnieniem opieki w czasie strajku. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Sytuacja jest trudna dla kazdej ze stron.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem Dyrektor szkoły nie może wcześniej zbierać żadnych deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku czy nie. Informację o liście Dyrektor otrzymuję dopiero w chwili rozpoczęcia  strajku i lista ta może ulegać zmianie w każdym dniu. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zaistniała sytuacja uniemożliwia  wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach.

Z poważaniem
Iwona Sobka

 

opis dokumentutypdata

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
278 kB

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
739 kB
Płatności za obiady - kwiecień

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy by wpłaty za obiady były dokonywane w miesiącu, za który Państwo opłacacie posiłki.

Dodatkowo informujemy, ze wpłaty gotówkowe moga być dokonywane wszedzie gdzie tylko będziecie mogli Panstwo wplacić gotówkę - kasa urzędu gminy, poczta, inkasa przyjmujące gotówkę. Nalezy podać tylko konto do wpłat i zapisać odpowiedni tytuł.

Prosimy o wpłatę tylko ustalonych kwot. Nadpłaty utrudniają ksiegowanie. Prosimy o terminowe wpłaty - w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia.

Opłata za obiady w kwietniu 2019 - 42 zł

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych 2019/2020

Szanowni Państwo

 

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

 

 

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 8 marca 2019 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 18 marca 2019 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, złozyc wnioski o przyjęcie dziecka- ostateczny termin 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Zadaniem rodziców jest: zalogowanie się do systemu, wpisanie w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica i wskazanie, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. P

 

26 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

 

10 maja 2019 r. o godzinie 15.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca.  Będzie ona prowadzona na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 31 maja 2019 r.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. zarejestrować się w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 5 lipca 2019 r. o godzinie 15.00

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30 (28,29,31,49), e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2019/2012 określa:

http://www.bip.klembow.pl/uploadf/Zarzadzenie_Nr_0050_12_2019.pdf

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

 

opis dokumentutypdata

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 (tryb 5 godzinny)

docx08-03-2019[ Pobierz ]
43 kB

Oświadczenie o wielodzietności.
(W związku z tym, że nie wszyscy rodzice, którzy we wniosku zaznaczą spełnianie kryterium wielodzietności, dołączają do wydrukowanego i składanego w placówce wniosku wymagane oświadczenie o wielodzietności.)

pdf18-03-2019[ Pobierz ]
293 kB
Dzień otwarty - 22.01.2019 r.

Szanowni Państwo


Przypominam, że w dniu jutrzejszym (w ramach dnia otwartego) nauczyciele naszej szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach 15.30- 17.00 .
Będziecie mogli Państwo w tych godzinach uzyskac informację na temat postępów uczniów w nauce oraz zapoznać sie z ocenami klasyfikacyjnymi na I semestr. Uczniowie otrzymaja również wykaz ocen na I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Praca oddziałów przedszkolnych w ferie zimowe 2019

Szanowni Rodzice przedszkolaków

 

Informuję, że tak jak co roku, w okresie ferii zimowych oddziały przedszkolne pracują normalnie, zapewniając przedszkolakom 5- godzinną opiekę (w godzinach 8.00- 13.00). Oddziały przedszkolne są oddziałami nieferyjnymi.

Świetlica szkolna, co do zasady, jest feryjna więc w czasie ferii zimowych nie są prowadzone zajęcia świetlicowe, co oznacza, że dla przedszkolaków, w okresie ferii zimowych nie organizujemy opieki świetlicowej.

W okresie tym, na  rodzicach przedszkolaków, którzy uczęszczają na świetlicę (w okresie poza feriami) spoczywa zadanie zapewnienia dzieciom opieki po godzinie 13.00 we własnym zakresie.

 

 

Przekaż szkole 1% podatku - informacja o realizacji

Szanowni Darczyńcy

Bardzo dziękujemy za wpłatę 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Uzbierała się pokaźna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. Każda złotówka miała znaczenie. Szczególne podziękowania dla PSB Mrówka Wołomin Mador S.C.

 

Nasz profil w Fundacji: https://fsmm.pl/8912/aktywni_mimo_wszystko

 

Ważne terminy - przypomnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

 

02.11.2018 (piątek)
15-17 .04.2019 (poniedziałek, wtorek, środa - egzamin VIII klasy)

2.05.2018 (czwartek)

19 .06. 2019 (środa)

 

W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna  dla zgłoszonych uczniów. Należy zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 799 93 32

Świetlica szkolna

Informuję, że od 01.10.2018 r. świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Ubezpieczenie uczniów 2018/2019

Szanowni Państwo


Od tego  roku szkolnego ubezpieczenie uczniów odbywa się poprzez Państwa indywidualne zadeklarowanie się i wpłatę za pomocą Państwa adresów e-mail.
Informuje, że szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie NNW w ogólnopolskim programie "Bezpieczne dziecko -2018".

 

Każdy z rodziców indywidualnie zgłasza dziecko za pośrednictwem strony internetowej https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/

Kod dostępu (do zakładki NNW) dla naszej szkoły to: SKO8022

Dziennik elektroniczny - zmiana usługodawcy

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt przejścia na inny niż dotychczas dziennik elektroniczny informujemy:
- dostęp do dziennika uzyskacie Państwo po dostarczeniu wychowawcom swoich adresów e-mail;
- administrator zarejestruje Państwa adres e-mail w systemie i wówczas będa mogli Państwo samodzielnie utworzyć swoje konto;
- szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w dniu 13 września 2018 r. podczas zebrania z rodzicami.

RODO - informacje

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym przekazujemy Państwu pakiet informacji na ten temat. Wszystko znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://spdobczyn.pl/strona=RODO

W niniejszym zestawie znajdziecie Państwo dokumenty dot. spełnienia tzw. obowiązku informacyjnego wobec:

 - UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 - PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), celem  obowiązku informacyjnego jest zwiększenie kontroli nad danymi osobowymi osób, a Szkoła, jako administrator danych osobowych, jest zobowiązana do szczegółowego poinformowania o zakresach, sposobach i celach przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną dla tego działania jest art. 13 i 14 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

                                                                                                                                          Dyrektor szkoły: /-/ I. Sobka

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 10.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - uzupełniajaca

Szanowni Państwo

Informuję, że w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych zostali przyjęci wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo
Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymuja bezpłatne podręczniki. Jedynie podręczniki do religii uczniowie zakupują sami wg poniższego zestawienia:

Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019 r.

 

KL. 0 „Z Panem Jezusem”. Podręcznik dla grupy sześciolatków.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn.

 

KL. I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasyI szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. II "A oto Ja jestem z wami".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. III  „Kto spożywa Moje Ciało, ma życie”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.                                                  

 

Kl. IV „Jestem Chrześcijaninem".

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

 

Kl. V „Wierzę w Jednego Boga”.

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VI „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VII

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VII.

Na okładce może być napisane do kl. I gimnazjum, albo do kl.VII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Autor: ks. Piotr Tomasik.

 

KL. VIII

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Na okładce może być napisane do kl. II gimnazjum, albo do kl.VIII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa.

Autor ks. Piotr Tomasik.

Rok szkolny 2017/2018

Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków

W dniach 26 - 29 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00- 13.00 będziecie mogli Państwo zapoznać sie z warunkami nauczania w oddzialach przedszkolnych. Dyżurujący nauczyciele przedstawią Państwu wymagania, pokażą dzieciom w jaki sposób funkcjonuje oddział przedszkolny. Dzieci będa mogły pobawić się w salach, w których rozpoczną edukacje przedszkolną.

 

Serdecznie zapraszam
dyrektor szkoły Iwona Sobka

Ważne terminy związane z klasyfikacją i promocją 2017/2018

21.05.2018 r. - informacja o ocenach niedostatecznych (potwierdzenie informacji przez rodziców)
4.06. 2018 r. - rozpoczęcie procedury wystawienia ocen z zachowania (arkusze wychowawców klas)
7.06.2018 r. - zebranie z rodzicami (informacja o ocenach przewidywanych), 0-III godz. 16.30, IV - VII godz. 17.30
11.06.2018 r. - wystawienie ocen w dzienniku elektronicznym "ołówkiem"
15.06.2018 r. - wystawienie ocen - ostateczna ocena
18.06.2018 r. - rada pedagogiczna, dzień otwarty w godzinach 14.30 - 16.30
21.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (świetlica pracuje)
22.06.2018 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego - godz. 10.00

Ważne dla uczniów klasy VII w roku szkolnym 2017/2018

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Informacje dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od września 2018 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że zakończono rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Od września 2018/2019 będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne: dla dzieci pięcioletnich ( oddział 0A) i dla dzieci sześcioletnich (oddział OB).

 

 Listy dzieci zakwalifikowanych  zostały wywieszone w szkole. Poniżej przedstawiamy Państwu dwa dokumenty do pobrania. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do wychowawcy w pierwszym dniu zajęć w szkole- we wrześniu.

Spis przyborów ułatwi Państwu skompletowanie wyprawki dla przedszkolaka.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania sie z bardzo ciekawymi informacjami ze stworzonej dla  potrzeb oddziałów przedszkolnych podstrony naszej strony internetowej szkoły:

                                                                   Dziecko w przedszkolu

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej szkoły na bieżąco, by dziecku ułatwić adaptację. Zapraszamy do wizyty w salach oddziału przedszkolnego (najlepiej po godzinie 13.30), zachęcamy do zabawy na placu zabaw. Pierwszy tydzień września 2018 r. będzie tygodniem adaptacyjnym, mimo to warto juz teraz oswajać dziecko ze szkołą.

                                                                                 Zapraszamy serdecznie

opis dokumentutypdata

Ankieta informacyjna- przedszkolak  2018/2019

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB

Spis potrzebnych przyborów/rzeczy/podręczniki - przedszkolak 2018/2019

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB
Pracownik na staż

Dyrektor szkoły przyjmie na staż pracownika na stanowisko woźnej szkoły. Osoba, która chciałaby podjąć pracę musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 22 799 93 32.

Owady - lekcja biologii na zywo

PROGRAM EDUKACYJNY  23 kwietnia 2018 r. godz. 8.40

"Lekcja biologii na żywo"

OWADY

Zapraszamy klasy 0 - III na lekcję poświęconą owadom. Spotkanie prowadzone jest przez entomologa.

W programie prezentujemy:

 • Zakres treści programowych: owady jako grupy stawonogów, różnorodność elementów budowy ciała określonych okazów, cykl życiowy: zachowania godowe, różnorodność larw, linienie, poczwarki, przeobrażenie w owada dorosłego itp.
 • W takcie lekcji zostanie przedstawiona rola owadów w środowisku, znaczenie owadów w życiu codziennym ludzi oraz  sposoby wykorzystywania tych zwierząt przez człowieka .
 • Spotkanie z żywą przyrodą służy przełamaniu lęku oraz obaleniu mitów na temat owadów wśród dzieci. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania typu: Czy owady potrafią uprawiać ogródek? Jaki owad podróżuje tysiące kilometrów? Dlaczego modliszka zjada samca po zakończeniu godów? Po co motylom perfumy?

Poprzez prezentację żywych okazów(modliszka, larwy chrząszczy, karaczan, szarańcza, liśćce, straszyki, patyczaki) oraz kolekcję spreparowana (motyle i ćmy polskie i tropikalne, chrząszcze, ważki, pluskwiaki)staramy się rozwinąć zainteresowania przyrodnicze, oraz postawy badawcze u widzów, którzy mają okazję przyglądnąć się zwierzakom z bliska i poszerzyć wiedzę na ich temat.
(cena biletu - 5 zł)

 

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) Karaluch amerykański (Periplaneta americana) Samica Locusta m. migratoria

 

 

Rekrutacja 2018

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

Link do strony rekrutacyjnej tutaj.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 16 marca 2018 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do czwartku 22 marca 2018 r. do godziny 10.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 14 marca 2018 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

Od 23 marca 2018 r. rodzice dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną, lub chcących zmienić placówkę za pośrednictwem Internetu będą mogli zrobić to za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Zadaniem rodziców jest się logować do systemu, wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00).

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.

11 maja 2018 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca. Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli od 2 sierpnia 2018 r. zgłaszać się do przedszkoli lub szkół, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc zostanie oczywiście opublikowana na stronie internetowej www.klembow.pl.

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddział przedszkolny
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-31, e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2018/2019 określa: Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Klembów z 29 stycznia 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

opis dokumentutypdata

Harmonogram rekrutacji 2018

pdf02-02-2018[ Pobierz ]
680 kB
Organizacja rekolekcji 2018

ORGANIZACJA REKOLEKCJI 2018

 

W dniach 6-7 marca (wtorek,środa )  2018 r. uczniowie, wspólnie z nauczycielami, będą uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych wg. następującego harmonogramu:

 Wyjazd uczniów spod szkoły w godzinach :

klasy : VII,VI,V ...... zbiórka o godzinie 9.20, (odjazd autokaru - godz.9.30)

klasy :IVA, IVB,IIIA,IIIB ......  zbiórka o godzinie 9.40, (odjazd autokaru - godz. 9.50)


Uczniowie oddziału zerowego oraz klas I i II uczestniczą w rekolekcjach popołudniowych pod opieką rodziców, dziadków, opiekunów.

 

Przewidywana godzina powrotu uczniów: godz. 11.00 - klasy młodsze, godz. 11.10 - klasy starsze

 

W dniach tych będą się odbywały normalne zajęcia lekcyjne i świetlicowe ( z wyłączeniem godzin na wyjazd do Kościoła). Rodzice odbieraja uczniów według normalnego planu zajęć w danym dniu. Rodziców, którzy zadecydują, ze ich dziecko ma pozostac w szkole podczas trwania rekolekcji prosimy o kontakt.

Uczniowie klas III-VII , którzy nie będą uczestniczyli w rekolekcjach będą w tych godzinach przebywać na świetlicy)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )