herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Komunikaty

Na tej stronie ogłaszane są komunikaty dyrektora szkoły. Komunikaty ogłaszane są w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Rok szkolny 2017/2018

Ważne terminy

11.12.17 – informacja  o ocenach niedostatecznych - kartki dla rodziców, informacja w dzienniku elektronicznym
4.01.18   - dzień otwarty ( 15.00 – 17.00) (infor. o przewidywanych ocenach)
3.01.18    -
wystawienie ocen cyfrą
5.01.18   - wystawienie ocen słownie
11.01.18  -  rada pedagogiczna ( klasyfikowanie ) - zebranie z rodzicami - 16.30 - 17.30 klasy 0-III, 17.30- 18.30 klasy IV-VII

Zebranie z rodzicami w dniu 16.11.2017

Zebranie z rodzicami

16 listopada 2017 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie .

Harmonogram spotkania z rodzicami :
- godz. 16.30 - zebranie oddziałów przedszkolnych
- godz. 17.00-  spotkanie wychowawców z rodzicami klas I-VII
- godz. 18.00 - spotkanie dyrektora z przedstawicielami klas (trójki klasowe, pracownia komputerowa)


 

dyrektor szkoły

Płatności za obiady

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy by wpłaty za obiady były dokonywane w miesiącu, za który Państwo ołpacacie posiłki (w listopadzie za listopad, w grudniu za grudzień)

Dodatkowo informujemy, ze wpłaty gotówkowe moga być dokonywane wszedzie gdzie tylko będziecie mogli Panstwo wplacić gotówkę - kasa urzędu gminy, poczta, inkasa przyjmujące gotówkę. Nalezy podać tylko konto do wpłat i zapisać odpowiedni tytuł.

Komunikat w sprawie korzystania z obiadów w szkole

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJACYCH Z POSIŁKÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIE

Koszt obiadów w: październiku - 66 zł, listopadzie - 63 zł, grudniu - 48 zł.

Ustala się  dzienną stawkę żywieniową dla uczniów : 3,00 zł. za korzystanie z obiadu jednodaniowego +  sok lub owoc

 


Na obiady uczniowie zapisują się na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (np. zapisanie dzieci na żywienie w listopadzie musi nastąpic najpóźniej do końca października), a w miesiącu wrześniu do 10 września.  Opłaty wnosi się na konto bankowe  w okresach miesięcznych do piątego dnia każdego miesiąca. WPŁATY DOKONUJEMY TYLKO NA DANY MIESIĄC, NIGDY Z GÓRY NP. ZA TRZY MIESIĄCE. W sytuacji gdy rodzic opłaci w październiku obiady za X, XI, XII nie będzie możliwości zwrotu opłaty w listopadzie i grudniu gdy dziecko np. zachoruje. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie opłat tylko za jeden miesiąc. Od października nie trzeba przedstawiać dowodów wpłaty (księgowość sporzadza nam zestawienia.

 

 

Konto do wpłat za posiłki:

Bank Polska Kasa Opieki SA , ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 00- 978 Warszawa,

Numer konta 04 1240 6074 1111 0000 4997 0401
tytułem według wzoru: Jan Kowalski klasa V obiady -  październik 2017.

Wpłaty gotówką są możliwe wyłącznie w kasie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr.Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 

 

 

Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej z   listą wpłat za żywienie.

W trakcie wydawania posiłków w części świetlicy przeznaczonej do spożywanie posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia.

Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają dyżurujący nauczyciele.

Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.

Jadłospis na cały tydzień znajduje się  przy okienku wydawania posiłków. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 W przypadku nieobecności ucznia szkoły korzystającego z posiłków  w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia korzystającego z posiłku   w stołówce szkolnej. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic lub prawny opiekun  poinformuje osobiście lub telefonicznie szkołę w pierwszym dniu nieobecności dziecka o czasie przewidywanej nieobecności

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  z posiłku w przypadku gdy, nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. Należna kwota zwrotu opłaty, powinna być rozliczona w danym miesiącu.

 

Dopuszcza się uwzględnienie jej rozliczenia w następnym miesiącu za wyjątkiem grudnia i czerwca.

telefon do sekretariatu szkoły : 22 799 93 32

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat z dnia 21.09.2017 r.
Szanowni Państwo

Rada Rodziców wzięła na siebie zadanie podpisania umowy na ubezpieczenie uczniów. Wybrano najkorzystniejsze warunki, które zaproponowała firma "Compensa". Składka roczna - 36 zł od dziecka. Rodzice, którzy chca skorzystac z tej opcji proszeni są o wpłaty w/w kwoty w sekretariacie szkoły w dniach od 25 do 28 września 2017 r. w godzinach 8.00 - 13.30. Warunki ubezpieczenia do pobrania poniżej.
Poniżej zmienione warunki umowy, wraz z wynegocjowaną sumą za pobyt dziecka w szpitalu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla Rodziców

Zmiany w ubezpieczeniach!!!

Informujemy, że od tego roku szkoła nie zajmuje się ubezpieczeniem uczniów. Przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną i indywidualną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Z uwagi na powyższe informujemy, że Rodzice chcący ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) mogą to uczynić indywidualnie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

opis dokumentutypdata

Warunki ubezpieczenia

jpg21-09-2017[ Pobierz ]
627 kB
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Rodzice, Uczniowie i najmłodsi - Przedszkolacy

Dobiega końca okres wakacyjny. Czas na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 10.00. Jesli dopisze nam pogoda rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu przed szkołą.

Po ogólnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami spotkaja się w celu przekazania informacji organizacyjnych.
Rodzice przedszkolaków (wspólnie z dziećmi) spotkają sie z wychowawcami grup przedszkolnych. Podczas spotkania otrzymacie Państwo wyczerpujace informacje związane z rozpoczęciem przez dzieci edukacji przedszkolnej.

Świetlica 2017/2018

Szanowni Państwo
Informuję, że w bieżącym roku szkolnym świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 8.00-16.30.
Zapisy dzieci na świetlicę prowadzimy od dnia 1.09.2017 r. Druk wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę do pobrania poniżej, lub w sekretariacie szkoły.
Przypominam, że do świetlicy szkolnej przyjmujemy uczniów klas I-III (wyjątkowo klasy 0), których oboje rodzice pracują zawodowo.

opis dokumentutypdata

Zgłoszenie dziecka na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2017/2018

docx28-08-2017[ Pobierz ]
17 kB
Informacje dla rodziców dzieci, które bedą uczęszczały do przedszkola od września 2017 r.

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od września 2017 r. będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne (35 przedszkolaków). Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów/wychowawców zostały wywieszone w szkole. Poniżej przedstawiamy Państwu dwa dokumenty do pobrania. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do wychowawcy w pierwszym dniu zajęć w szkole- we wrześniu.

Spis przyborów ułatwi Państwu skompletowanie wyprawki dla przedszkolaka.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania sie z bardzo ciekawymi informacjami ze stworzonej dla  potrzeb oddziałów przedszkolnych podstrony naszej strony internetowej szkoły:

                                                                   Dziecko w przedszkolu

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej szkoły na bieżąco, by dziecku ułatwić adaptację. Zapraszamy do wizyty w salach oddziału przedszkolnego (najlepiej po godzinie 13.30), zachęcamy do zabawy na placu zabaw. Pierwszy tydzień września 2017 r. będzie tygodniem adaptacyjnym, mimo to warto juz teraz oswajać dziecko ze szkołą.

                                                                                 Zapraszamy serdecznie

opis dokumentutypdata

Ankieta informacyjna- przedszkolak  2017/2018

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB

Spis potrzebnych przyborów/rzeczy/podręczniki - przedszkolak 2017/2018

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB
Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo
Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymuja bezpłatne podręczniki. Jedynie podreczniki do relgii uczniowie zakupuja sami wg poniższego zestawienia:

 

KL. 0
„Przychodzimy do Pana Boga”

Podręcznik dla dzieci sześcioletnich.

Autor/Autorzy: J. Szpet, D. Jackowiak

 

KL. I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Część I i II.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

KL. II "A oto Ja jestem z wami".  Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

KL. III  „Kto spożywa Moje Ciało, ma życie”.  Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.   Autor/Autorzy: red. A. Frączak, Ks. R. Szewczyk

Kl. IV

„Jestem Chrześcijaninem". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

Kl. V

„Wierzę w Jednego Boga”. Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VI

„Wierzę w święty Kościół powszechny”.Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VII

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze".  Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VII. Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.  Autor: P. Tomasik.

 

Rok szkolny 2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017- przypomnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie informuje o ustalonych następujących dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

 

 

  • 14 października 2016 (piątek)- uroczyste nadanie szkole imienia, ślubowanie klasy I
  • 31 października 2016 (poniedziałek)
  •  2 maja 2017 ( wtorek)
  • 16 czerwca 2017 (piątek po Bożym Ciele)
  • 22 czerwca 2017 (czwartek)

 

W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna  dla zgłoszonych uczniów. Należy zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 799 93 32

Dobczyn, 05.09.2016 r.

 

                                                                             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010, Dz. U. Nr 187, poz. 125

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 

08 czerwca 2017 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie klas I -VI , które rozpocznie sie o godzinie 17.00

 

Przedstawicieli Rady Rodziców prosimy o przybycie o godzinie 16.40 (pracownia komputerowa)

W dniu tym otrzymacie Państwo informacje na temat proponowanych ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017.

Rodzice dzieci z oddziałow "O" otrzymuja informację od nauczycieli bezpośrednio po zakończonych zajęciach - na bieżąco.

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

 

Drodzy Rodzice,

Jeśli niepokoi Was mowa Waszego dziecka, jej rozwój przebiega nieprawidłowo, znacząco się opóźnia lub jej jakość budzi wątpliwości, skonsultujcie się z logopedą, aby sprawdzić  rozwój mowy dziecka. Zbyt późno wykryta wada wymowy może pozostać utrwalona na całe życie, utrudniać naukę pisania i czytania oraz znacząco wpływać na relacje społeczne.

 

Dnia 26.05.2017 roku odbędą się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, bezpłatne konsultacje logopedyczne dla wszystkich zapisanych wcześniej dzieci ze środowiska lokalnego.

Poprowadzi je logopeda Magdalena Poziomkowska.

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja osobiście lub telefonicznie 22 799 93 32 ( sekretariat szkoły)

Rekrutacja 2017

Szanowni Państwo

Przedstawiam najwazniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


Rekrutacja do klasy I:

 
Informujemy, że wszyscy uczniowie, których rodzice zlożyli wnioski o przyjęcie do klasy I zostali przyjęci.
( będą funkcjonowały dwa oddziały klasy I, podział na grupy zgodny z podziałem w oddziale przedszkolnym)

Rekrutacja do dwóch oddziałów przedszkolnych:

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone bez uwag. W szkole  znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych i kontynuujących naukę.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko, a nie brali udziały w zakończonej rekrutacji maja prawo do rekrutacji uzupełniajacej, która rozpocznie się 5 czerwca 2017 r.

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Przypominam, że zgłoszeniu podlegają dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I (dotyczy to również obecnych przedszkolaków w naszej szkole, którzy od września 2017 r. pójda do I klasy) - w następujacych terminach:

20 marca  do 7 kwietnia 2017 r.

                            Rodzice zapisujący dziecko do klasy I powinni to zrobić na załączonym poniżej wniosku:

opis dokumentutypdata

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

doc15-03-2017[ Pobierz ]
28 kB
Dotyczy rekrutacji elektronicznej

Instrukcja dla rodziców

Rodzic zainteresowany rozpoczęciem edukacji swojego dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Gminy Klembów od września 2017 roku powinien podjąć następujące kroki:

1.  Wejść na stronę https://przedszkola-klembow.nabory.pl  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek.

2.  Podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. przedszkole/szkołę pierwszego wyboru.

3.  Warto wybrać dodatkowo jedno lub dwa przedszkola/szkoły zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4.  Od dnia 29 marca (godz. 10.00) do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godziny 11:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku/zgłoszenia, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola/szkoły wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzone przedszkole/szkoła na pierwszym miejscu, itd.).

5.  Zapisywany w systemie elektroniczny wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy.

6.  Najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 12:00 w  przedszkolu/szkole umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami.

7.  W dniu 5 maja po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiego przedszkola/szkoły zostało zakwalifikowane moje dziecko.

8.  Do dnia 15 maja do godziny 12.00 w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie.

9. Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnego przedszkola/szkoły będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja ID: 120; Wersja: 7.100.271.956 Harmonogram ID: 457;
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku 2017

Szanowni Państwo


Dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (wszystkie dzieci 6 letnie) i z odroczonym obowiązkiem szkolnym, będą go realizować w oddziale przedszkolnym funkcjonujących w szkole. W miarę wolnych miejsc do oddziału będą przyjmowane również dzieci młodsze tj. 5 i 4 letnie . W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, do których możemy przyjąć maksymalnie 50 przedszkolaków.

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

Informujemy, że od 20 marca do 27 marca 2017 r. do godz. 14.00 rodzicie/opiekunowie prawni dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów składają tzw. deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w siedzibie przedszkola lub szkoły podstawowej, do której aktualnie dziecko uczęszcza.

Formularz deklaracji jest dostępny:

  • w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza obecnie dziecko,
  • na stronie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół podstawowych w Gminie Klembów tutaj

Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów (zakładka: Oferty placówek).

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny i rozpocznie się w dniu 29 marca od godz. 10.00 i potrwa do 21 kwietnia 2017 r.: do godziny 11.00 rejestracja w systemie, do godziny 12.00 złożenie podpisanego wniosku w tzw. placówce pierwszego wyboru. Pełny harmonogram rekrutacji w zakładce: Zasady i harmonogram rekrutacji lub do pobrania tutaj.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

  • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddział przedszkolny
  • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-31, e-mail: oswiata@klembow.pl

Link do strony rekrutacyjnej tutaj.


https://przedszkola-klembow.nabory.pl/
 

Organizacja rekolekcji 2017

Organizacja rekolekcji

W dniach 22-24 marca (środa , czwartek, piątek)  2017 r. uczniowie, wspólnie z nauczycielami, będą uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych wg. następującego harmonogramu:
22.03.2017 (środa) - spotkanie z księdzem rekolekcjonistą w szkole - godz. 8.45

23 i 24.03.2017 (czwartek, piątek) - wyjazd uczniów do Kościoła pod opieka nauczycieli.

 

Wyjazd uczniów spod szkoły w godzinach :

klasy : VI, V, ...... zbiórka o godzinie 9.20, (odjazd autokaru - godz.9.30)

klasy :IV, III, ......  zbiórka o godzinie 9.40, (odjazd autokaru - godz. 9.50)

 

Uczniowie oddziału zerowego oraz klas I i II uczestniczą w rekolekcjach popołudniowych pod opieką rodziców, dziadków, opiekunów.

 

Przewidywana godzina powrotu uczniów: godz. 11.00 - klasy młodsze, godz. 11.10 - klasy starsze

 

W dniach tych będą się odbywały normalne zajęcia lekcyjne i świetlicowe ( z wyłączeniem godzin na wyjazd do Kościoła). Rodzice odbieraja uczniów według normalnego planu zajęć w danym dniu. Rodziców, którzy zadecydują, ze ich dziecko ma pozostac w szkole podczas trwania rekolekcji prosimy o kontakt.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 - przypomnienie

1. 09.2016 r. godz. 10.00 -uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

23-31.12.2016 r. - zimowa przerwa świąteczna
13-26.02.2017 r. - ferie zimowe
13-18.04.2017 r. - wiosenna przerwa świateczna

23.06.2017 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Inne terminy związane z dniami wolnymi sa dostępne pod adresem: http://spdobczyn.pl/strona=kalendarium


Rozpoczynamy rekrutację do projektu unijnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi udziału uczniów w projekcie unijnym. Prosimy wnikliwie zapoznać sie z regulaminem rekrutacji.

                                                                         Szkoła Równych Szans - VI edycja

Świetlica szkolna 2016/2017

Szanowni Państwo
Informuję, że w bieżącym roku szkolnym świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 8.00-16.30.
Zapisy dzieci na świetlicę prowadzimy od dnia 1.09.2016 r. Druk wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę do pobrania poniżej, lub w sekretariacie szkoły.
Przypominam, że do świetlicy szkolnej przyjmujemy uczniów klas I-III (wyjątkowo klasy 0), których oboje rodzice pracują zawodowo.

opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

docx29-08-2016[ Pobierz ]
17 kB

 Rok szkolny 2015/2016

 

Wyprawka szkolna 2016

Program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna"

Wójt Gminy Klembów informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, w bieżącym 2016 roku funkcjonować będzie rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

W tym roku pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje tylko uczniom niepełnosprawnym, uczęszczajacym do klasy VI

Poniżej zamieszczam Państwu informacje dotyczace wariantów tylko dla naszej szkoły.

Kwoty pomocy, wynikające z treści projektu rozporządzenia:

 

325 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej,

 

Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308 zł;

 

 

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (imienna faktura VAT, rachunek). 

 

Wnioski należy składać do dyrektorów szkół w terminie  do dnia 8 lipca 2016 roku.

 

Wnioski dostępne są w szkole, do której w roku szkolnym 2016/2017 będzie uczęszczać uczeń a także w Centrum Usług Wspólnych w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

 

 

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych .

 

opis dokumentutypdata

Wyprawka - wniosek 2016

doc21-06-2016[ Pobierz ]
45 kB
Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017


 

W roku szkolnym 2016/2017 obowiazywać będa wymienione poniżej tytuły podręczników (podręczniki do religii uczniowie nabywają we własnym zakresie).

 

Klasa 0A,0B

Materiały dydaktyczne dzieci otrzymaja z poczatkiem roku szkolnego ( zamówienie w porozumieniu z rodzicami).

Klasa I , II, III, IV,V
Podręczniki darmowe, uczniowie otrzymaja je z poczatkiem roku szkolnego.

Klasa VI

Jutro pójdę w świat" - podręcznik + ćwiczenia 1 i 2 - WSiP
Matematyka z kluczem 6 - podręcznik  - Nowa Era
Matematyka z kluczem 6 - zbiór zadań - Nowa Era
Historia wczoraj i dziś 6 - podręcznik - Nowa Era 
Historia wczoraj i dziś 6 - ćwiczenia - Nowa Era 
"Tajemnice przyrody 6" - podręcznik Nowa Era
"Tajemnice przyrody 6" - ćw. 1 Nowa Era
"Tajemnice przyrody 6" - ćw. 2 Nowa Era
World Explorer 3 - podręcznik + ćwiczenia - Nowa Era
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )