herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Komunikaty

Na tej stronie ogłaszane są komunikaty dyrektora szkoły. Komunikaty ogłaszane są w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Istnieje mozliwość subskrybcji Newslettera na tej stronie. Newsletter jest mechanizmem powiadamiania internautów o nowo dodanych anonsach na stronie "Komunikaty".

Rok szkolny 2019/2020

Przypomnienie na wakacje

"54% dzieci ładuje swoje telefony komórkowe lub tablety w łóżku, w tym pod poduszką. Generowane ciepło nie zostaje odprowadzone i ładowarka/kabel/telefon lub tablet stają się coraz cieplejsze. To powoduje ryzyko powstania pożaru i poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka oraz osób w pobliżu, a także zagrożenie mienia".

 

Zdjęcie: OSP PIOTRKÓW KUJAWSKI

 

 

Podęczniki do religii na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej - r. szkol. 2020/2021

 

Klasa 0 (sześciolatki):

Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1 

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga 6 (Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich),

Wydawnictwo: Jedność, Kielce.

 Klasa I:  NOWY

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13

red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14

red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Klasa V: NOWY

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

 red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Klasa VI:

Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 Klasa VII:

Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie.

Klasa VIII:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie.

 

Zakończenie roku szkolnego/ rozdanie świadectw

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Prawie dotarliśmy do mety. Tak trudnego i nieprzewidywalnego czasu w edukacji nikt nie pamięta.

 

Ze względu na stan epidemii nie organizujemy tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Wyjątkiem jest klasa VIII, która otrzyma swoje świadectwa w dniu 26 czerwca, o godzinie 11.00. Prosimy o posiadanie przy sobie maseczek chroniących.


Z klasą VIII nauczyciele spotkają się na świeżym powietrzu przed szkołą. Uczniowie, zachowując bezpieczny odstęp 2 metrów, otrzymają ten ważny dla nich dokument.


Uczniowie klas I-VII nie otrzymaja świadectw tak jak dotychczas. Będzie to możliwe na początku września o ile sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli na to.

Rodzice uczniów, którzy mimo wszystko będą chcieli odebrać świadectwo (wyjątkowe sytuacje - np. zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania) będą mogli odebrać świadectwo dziecka w sekretariacie szkoły w dniach 2-3 lipca w godzinach:
- dla klas I-III - 10.00 - 11.00
- dla klas IV-VII - 11.10 - 12.00

Zwrot nadpłaty za żywienie w szkole

Szanowni Rodzice,

w związku z powstałą nadpłatą za żywienie w marcu 2020 r, sugerujemy, aby kwota nadpłaty przeszła na przyszły rok szkolny.
Rodzice uczniów klasy VIII oraz tych, którzy  od września zrezygnują z obiadów, proszeni są o wypełnienie i złożenia pisma (do pobrania poniżej) do sekretariatu szkoły (preferujemy przesłanie mailem) do końca czerwca 2020 r.  Mail: sekretariat@spdobczyn.pl

 

W celu uzyskania informacji o wysokości nadpłaty prosimy o kontakt pod numerem: 22 799 93 32.

opis dokumentutypdata

Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady

pdf09-06-2020[ Pobierz ]
54 kB
Rekrutacja uzupełniajaca do przedszkoli 2020/2021
Szanowni Państwo,
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dziś (poniedziałek, 1 czerwca) od godz. 12 rozpoczyna się w systemie rekrutacja uzupełniająca w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Klembów, w których jeszcze są dostępne wolne miejsca.
W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe na terenie Gminy Klembów, które jeszcze nie są w szeregach przedszkolaków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, rodzice/opiekunowie będą mogli dostarczać wnioski rekrutacyjne wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów można dostarczyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru:

- w formie elektronicznej – skan podpisanego przez rodziców wniosku oraz skany wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na adres mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru (w tym przypadku za poprawność i bezpieczeństwo przesyłanych do placówki pierwszego wyboru dokumentów są odpowiedzialne osoby wysyłające), adresy mailowe jednostek podane są będą na stronie głównej systemu rekrutacji

- w formie papierowej – w aktualnych godzinach pracy jednostki (informacje dot. godzin pracy znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek) z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad higieny i bezpieczeństwa.
Ze względów bezpieczeństwa, proponujemy rodzicom, aby wszelkie pytania dotyczące rekrutacji trafiały do Państwa telefonicznie lub drogą mailową.

W załączeniu harmonogram rekrutacji uzupełniającej.
opis dokumentutypdata

Harmonogram rekrutacji uzupełniajacej do przedszkoli.

pdf01-06-2020[ Pobierz ]
118 kB
Harmonogram i zasady konsultacji dla klas IV-VIII od 01.06.2020

W przypadku zajęć konsultacyjnych, uczniowie proszeni są o zgłoszenie potrzeby konsultacji do sekretariatu szkoły - telefonicznie na numer 22 799 93 32, w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00. Uczeń podaje przedmiot i określa tematykę konsultacji. Środa i czwartek są dniami konsultacji, dlatego najpóźniej we wtorek chcemy znać ilość zgłoszeń uczniów.

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa zawartych w "Procedurze bezpieczeństwa..."(zamieszczono w poprzednim anonsie).

Fragment:

§5.

 Obowiązki uczniów klas 4-8 uczęszczających na konsultacje

lub zajęcia rewalidacyjne

 

 Do obowiązków uczniów klas 4-8 należy w szczególności:

 1. zapoznanie  się z  harmonogramem konsultacji;
 2.  umawianie się na konsultacje z dwudniowym wyprzedzeniem, telefonicznie  nr  22 799 93 32  do sekretariatu szkoły w godz. 12.00 – 14.00.
 3.  podanie krótkiej informacji: z jakiego przedmiotu ma być konsultacja i  jakiego zagadnienia dotyczy;                                                                                                                                
 4. nie umawianie się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w jego  domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. odpowiednio wcześnie zgłaszania faktu, że uczeń nie może przyjść na konsultacje, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
 6.  zabierania do szkoły własnych  podręczników i przyborów;
 7. w drodze do i ze szkoły korzystania z osłony na usta i nos (nieobowiazkowe, zalecane) oraz zachowywania dystansu społecznego
 8.  przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekowania rąk, lub  natychmiastowego umycia rąk;
 9. korzystania z szatni według ustalonych zasad;
 10. bezwzględnego stosowania zasady higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na powitanie, zachowywania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 11. odpowiedniego zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 12.  unikania większych skupisk uczniów, zachowywania dystansu  na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

§6

Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do oddziału;
 2. przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału;
 3.  nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 4.  zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły;
 5. przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
 6. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 7.  regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 8.  nie pozwalanie dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp;
 9.  zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 10.  informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 11.  niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 
opis dokumentutypdata

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8 (od 01.06.2020 r.)

docx29-05-2020[ Pobierz ]
15 kB
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od 25 maja.

Szanowni Rodzice,

 

w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych od dnia 25 maja 2020 r. oraz z potrzebą zapewnienia uczniom klas I-III opieki od 25 maja br., a także konsultacjami dla uczniów klasy VIII (od 25 maja br.) i klas IV-VII (od 1 czerwca br.), dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować szkołę na ponowne spotkanie z Państwa dziećmi. W szkole będzie obowiązywał wzmożony reżim sanitarny, ale postaramy się tak zorganizować naszą pracę, żeby dzieci jak najmniej poczuły zmiany jakie zaszły w szkole i czuły się szczęśliwe i bezpieczne. 

 

Tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali ,po konsultacjach z wychowawcami, prosimy o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’’ oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. oświadczenia rodziców i deklaracji.

 

Wypełnione i podpisane skany dokumentów należy przesyłać drogą mailową (e-mail: sekretariat@spdobczyn.pl ) lub dostarczyć osobiście w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.

Bezpieczeństwo dzieci, ich najbliższych i kadry sprawującej opiekę są dla nas priorytetem, dlatego rodzic / opiekun przyprowadzając dziecko do placówki oświadcza, że jest świadomy ryzyka występującego z faktu przebywania dziecka w placówce w czasie epidemii i oświadcza, że to ryzyko akceptuje.

 

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 r., uczniowie proszeni są o zgłoszenie potrzeby konsultacji do sekretariatu szkoły - telefonicznie na numer 22 799 93 32, w każda środę w godzinach od 12.00 do 14.00. Uczeń podaje przedmiot i określa tematykę konsultacji.

Konsultacje w szkole dla klasy VIII będą odbywać się w czwartki, wg. planu:
- matematyka od godziny 14.00;

- j.polski od godziny 15.15;

- j.angielski od godziny 16.30

 

W dalszej kolejności zajmiemy się zorganizowaniiem zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas IV - VII - od 1 czerwca 2020 r.

 

Jednocześnie informujemy, patrząc na sytuację w Łodzi, że żaden z pracowników szkoły nie został poddany testom na obecność koronawirusa.

 

 

opis dokumentutypdata

"Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’

docx21-05-2020[ Pobierz ]
39 kB

Deklaracja rodziców

docx21-05-2020[ Pobierz ]
19 kB

Oświadczenie rodziców

docx21-05-2020[ Pobierz ]
17 kB

Zarządzenie dyrektora szkoły

docx21-05-2020[ Pobierz ]
29 kB
Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych - zarzadzenie dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych

 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140) zarządzam , co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 6 - 15 maja 2020 r., za zgodą organu prowadzącego, zawieszam zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkole, które tak jak dotychczas  będą odbywać się w ramach kształcenia na odległość.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

 

 

Do wiadomości:

1. Wiadomość wysłana do nauczycieli i rodziców poprzez e-dziennik.

2. Informacja na stronie internetowej szkoły.
3.a/a

 

/-/ Iwona Sobka

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2020/2021

 

Informacja z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wyników rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Szanowni Rodzice, poniżej publikujemy listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych (15 przedszkolaków). Wszystkie zakwalifikowane dzieci zostały przyjęte. Kontynuujących naukę - 14 przedszkolaków.

 

 

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na podstawie: art. 158 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).

 

 

Informacja z dnia 24.04.2020 r. w sprawie wyników rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice, poniżej publikujemy listy zakwalifikowanych dzieci. Nie było niezakwalifikowanych.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oparta została na podstawie: art. 158 ust. 1, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).

 

 

Rodzicom i opiekunom, których dzieci zostały zakwalifikowane przypominamy, że w dniach od 24 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie za pośrednictwem sytemu rekrutacji, po zalogowaniu się poprzez wybranie zakładki „MÓJ WNIOSEK”. Osoby, które złożyły wniosek bez pośrednictwa systemu rekrutacji proszone są o dostarczenie – osobiście lub mailowo - wypełnionego i podpisanego druku potwierdzenia woli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, do którego zostało zakwalifikowane dziecko. Np. Druk potwierdzenia woli do pobrania

 

Uwaga! Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie tj. do 6 maja 2020 r. do godz. 15, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Wprowadzamy możliwość wysyłania mailem dokumentów rekrutacyjnych, oczywiście po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym. Wnioski można doraźnie przesyłać drogą mailową do szkoły na adres sekretariat@spdobczyn.pl , w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 22 799 93 32

 

 

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że rekrutacja rozpoczęła się 16 marca 2020 r. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku poniżej:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE KLEMBÓW

 

 

opis dokumentutypdata

Lista przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

pdf08-05-2020[ Pobierz ]
358 kB

Lista zakwalifikowanych dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

pdf24-04-2020[ Pobierz ]
340 kB

Oświadczenie o wielodzietności

pdf17-03-2020[ Pobierz ]
94 kB

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

pdf24-04-2020[ Pobierz ]
129 kB
Ankieta na temat zdalnego nauczania

Zapraszamy uczniów oraz rodziców do wypełnienia ankiety dotyczącej zdalnego nauczania - odpowiednio dla klas I – V (rodzice) oraz VI – VIII (uczniowie).
Ankieta jest ważna do piątku tj. 25.04.2020 r. Z jednego urządzenie można wypełnić ankietę tylko raz. W przypadku gdy rodzice wypełniają ankietę z komputera, uczeń proszony jest by wypełnił ankietę z telefonu.

 

ANKIETA DLA RODZICÓW KLAS I -V

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI - VIII

Wydłużona przerwa

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – do 24 maja się nie zobaczymy.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego ze szkołą– szkola@spdobczyn.pl
Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw szkolnych.

Iwona Sobka

Rekrutacja do klasy I szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 Komunikat z dnia 24.04.2020 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że wszyscy zgłoszeni do klasy I uczniowie zostali zakwalifikowani. W przyszłym roku szkolnym będą funkcjonowały dwa oddziały klas I.


 

 

Komunikat z dnia 13.03.2020 r.

 

Informujemy, że wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa w kontakcie z interesantami szkoły. W związku z tym, że trwa rekrutacja do klasy I, prosimy o kontakt wyłącznie drogą elektroniczną. Można także zasięgnąć informacji telefonicznie w godzinach  od 9.00 do 12.00, tel: 22 799 93 32

Prosimy o przesyłanie wniosków zapisu dziecka do  I klasy  na adres e-mail: sekretariat@spdobczyn.pl  (skan lub zdjęcie). Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły (zamieszczono poniżej)

 

...........................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum. Obowiązek szkolny po 1 września 2019 r. można realizować zarówno w szkole podstawowej publicznej, jak i niepublicznej.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 odbywa sie w oparciu o zapisy Statutu szkoły (paragraf 4 Statutu):

 

I etap

 

 Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną /skład: dyrektor szkoły, dwóch wyznaczonych wychowawców klas/.

Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Dobczynie - 10 pkt.

b) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) znajduje się w Dobczynie - 2 pkt.

d)uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Do 24 kwietnia do godz.1200– szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej – I etap rekrutacji, poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

II etap uzupełniający

 Od 24 kwietnia do 28 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

Do 31 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Wzór wniosku zostanie udostępniony później.

opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I 2020/2021

pdf12-03-2020[ Pobierz ]
142 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

pdf17-03-2020[ Pobierz ]
242 kB
Komunikat z dnia 13.03.2020 r.

Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym i dzisiejszym część uczniów przyszła na teren szkoły by skorzystać z boiska.
Informujemy, że jest to sytuacja niedopuszczalna. Szkoły zostały zamknięte by uczniowie mogli przebywać poza skupiskami ludzi. Bardzo prosimy by z całą stanowczością przestrzegać procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Bardzo niepokojące jest to, ze część uczniów potraktowała ten okres jako ferie. To nie są ferie!. To jest konieczność ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W chwili obecnej nauczyciele pracują nad materiałami online dla uczniów. Ogłoszono juz konkurs ortograficzny. Dostępna jest strona do nauki matematyki. Prosze śledzić zakladke "aktualności"

Iwona Sobka

ZAMKNIĘCIE SZKOŁY - KOMUNIKAT Z DNIA 11.03.2020 R.

Szanowni Państwo


Rządowy zespół kryzysowy zadecydował o zamknięciu szkół i placówek oraz uczelni od poniedziałku 16 marca br. Ale już od jutra nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. W czwartek i piątek placówki oświatowe  zapewnią opiekę nad dziećmi tym rodzicom, którzy nie zdążą zapewnić opieki.

Premier apeluje do rodziców, by w sytuacji, kiedy ich dzieci mogą pozostać od jutra w domu, nie posyłali ich do szkoły (przedszkola).

Prosimy śledzić stronę szkoły (komunikaty), oraz inne strony, które informują o zagrożeniu koronawirusem.

Informacja ze strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z poważaniem


Iwona Sobka


KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

 

Rekomendacje

Szanowni Rodzice


Przedstawiam informacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 

 • prozmawiajcie z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 • nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

 • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, nalezy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 • rodzicom  dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 • sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia  – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Szkoła ze swej strony jest również zobowiązana do szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Wdrożyliśmy juz działania mające na celu informowanie dzieci o przestrzeganiu  zasad higieny.

Informacja MEN

Szanowni Państwo,

 

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Dalsze leczenie stomatologiczne

Szanowni Rodzice

 

Proszę o zgłaszanie dzieci na dalsze leczenie stomatologiczne (przy  obecności obowiązkowej rodzica). Dane będa zbierane do 15 lutego.

Leczenie odbywać się będzie w Dentobusie podstawionym pod szkołą .

 

Terminy leczenia w Dentobusie: 23.03.2020 r. (poniedziałek), od godziny 9.15.

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 799 93 32

 

 

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

 • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
 • duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa w Dobczynie

ul. Mazowiecka 67

05 – 205 Klembów

numer rachunku bankowego 04 1240 6074 1111 0000 4997 0401  z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły . Do podania należy dołączyć:

 1. dowód wpłaty,
 2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
 3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )

 

mLegitymacja

Szanowni Rodzice i uczniowie

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

 

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej    wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

        

 

 

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 


Aby uruchomić mLegitymację należy:

  •  Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu.
  • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

   Bliższe informacje, krok po kroku, jak uruchomić mLegitymacje uczniowie uzyskają w sekretariacie szkoły, a także na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

opis dokumentutypdata

Wniosek o wydanie mLegitymacji

docx21-01-2020[ Pobierz ]
18 kB

Instrukcja pobierania aplikacji na telefon

pdf21-01-2020[ Pobierz ]
778 kB
Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 

9 stycznia 2020 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie klas 0-III , które rozpocznie się o godzinie 16.30.

 

Od 17.30 rozpoczynamy zebranie klas IV-VIII.

 

DENTOBUS w szkole

Informacja z dnia 18.12.2019 r.

Szanowni Rodzice
Kilkunastu uczniów nie dokonało przeglądu stomatologicznego (choroba dziecka). Istnieje mozliwość zrobienia tego przeglądu w innej placówce (szkole). Musicie Państwo zgłosic sie tam - osobiscie z dzieckiem. Poniżej podaje harmonogram i miejsce postoju DENTOBUSU:

18.12.2019

Środa

od 8.00

do 17.00

SP w Starym Kraszewie

ul. Szkolna 5

19.12.2019

Czwartek

od 8.00

do 17.00

SP w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

20.12.2019

Piątek

od 8.00

do 17.00

SP w Kruszu

Krusze 34

 

 

Szanowni Rodzice

W dniach 16 i 17 grudnia 2019 r.(poniedziałek i wtorek) w godzinach 8.00- 17.00 na terenie szkoły będzie postawiony DENTOBUS- mobilny gabinet stomatologiczny.

Zgodnie z Państwa deklaracjami, w tych dniach odbędzie się przegląd stomatologiczny dzieci. W ramach profilaktyki stomatologicznej uczniowie szkoły będą mieli wykonany bezpłatny przegląd uzębienia oraz podstawowe zabiegi higieniczne  takie jak fluoryzacja, usuwanie kamienia, piaskowanie.

 

Po dokonanym przeglądzie otrzymacie Państwo indywidualne informacje na temat zakresu leczenia dziecka.

Przegląd będzie dokonany przez lekarzy stomatologów przy współpracy opiekunów szkolnych, jednak jeśli Państwa dziecko przejawia wysoki poziom lęku wobec takich czynności prosimy o uczestniczenie Państwa ze swoim dzieckiem osobiście.

Ubezpieczenie uczniów 2019/2020

ważne!: ubezpieczenie obejmuje okres od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 

Szanowni Państwo


Od tego  roku szkolnego ubezpieczenie uczniów odbywa się poprzez Państwa indywidualne zadeklarowanie się i wpłatę za pomocą Państwa adresów e-mail.
Informuje, że szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie NNW w ogólnopolskim programie "Bezpieczne dziecko -2019".

 

 

Warunki Programu Bezpieczne Dziecko znajdują się: https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/owu

 

KOD DOSTEPU DLA SZKOŁY: SKS9013

 

opis dokumentutypdata

Ubezpieczenie dzieci - instrukcja

pdf13-09-2019[ Pobierz ]
266 kB

Warunki ubezpieczenia 2019

zip13-09-2019[ Pobierz ]
1 180 kB
Profilaktyczna opieka zdrowotna 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie informuje:

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W SZKOLE

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska z przychodni  SALUS  w Ostrówku.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Rodzice lub pełnoletni uczeń na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami ma prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną.  Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (pielęgniarki,  higienistki lub podmiotu, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług na terenie szkoły)  tj :

 

Przychodnia "Salus" Michał Kundziołka

ul. Koczorowskiej 2, 05-205 Ostrówek

Ważne terminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

 

02 i 03. 01. 2020 (czwartek, piątek)
21-23 .04.2020 ( wtorek, środa, czwartek - egzamin VIII klasy)

12.06.2020 (piątek)

25 .06. 2020 (czwartek)

 

W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna  dla zgłoszonych uczniów. Należy zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 799 93 32

Dodatkowo informujemy o terminach zebrań z rodzicami:

12.09.2019 r.
21.11.2019 r.
09.01.2020 r.
26.03.2020 r.
21.05.2020 r.

Komunikat w sprawie korzystania z obiadów w szkole - zmiana numeru konta i stawki

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJACYCH Z POSIŁKÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIE


Ustala się od dnia 01.09.2019 r.  dzienną stawkę żywieniową dla uczniów : 4,00 zł. za korzystanie z obiadu jednodaniowego +  sok lub owoc

 


Na obiady uczniowie zapisują się na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (np. zapisanie dzieci na żywienie w listopadzie musi nastąpic najpóźniej do końca października), a w miesiącu wrześniu do 10 września.  Opłaty wnosi się na konto bankowe  w okresach miesięcznych do piątego dnia każdego miesiąca. WPŁATY DOKONUJEMY TYLKO NA DANY MIESIĄC, NIGDY Z GÓRY NP. ZA TRZY MIESIĄCE. W sytuacji gdy rodzic opłaci w październiku obiady za X, XI, XII nie będzie możliwości zwrotu opłaty w listopadzie i grudniu gdy dziecko np. zachoruje. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie opłat tylko za jeden miesiąc. Od października nie trzeba przedstawiać dowodów wpłaty (księgowość sporzadza nam zestawienia.

 

 

Konto do wpłat za posiłki:

Bank Pekao SA, Wołomin, ul. Miła8/12


Własciciel rachunku - Szkoła Podstawowa w Dobczynie, Dobczyn, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów

Numer konta 13 1240 6335 1111 0010 9181 0202

tytułem według wzoru: Jan Kowalski klasa V obiady -  wrzesień 2019.

Wpłaty gotówką są możliwe wyłącznie w kasie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 

 

 

Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej z   listą wpłat za żywienie.

W trakcie wydawania posiłków w części świetlicy przeznaczonej do spożywanie posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia.

Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają dyżurujący nauczyciele.

Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.

Jadłospis na cały tydzień znajduje się  przy okienku wydawania posiłków. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 W przypadku nieobecności ucznia szkoły korzystającego z posiłków  w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia korzystającego z posiłku   w stołówce szkolnej. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic lub prawny opiekun  poinformuje osobiście lub telefonicznie szkołę w pierwszym dniu nieobecności dziecka o czasie przewidywanej nieobecności

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  z posiłku w przypadku gdy, nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. Należna kwota zwrotu opłaty, powinna być rozliczona w danym miesiącu.

 

Dopuszcza się uwzględnienie jej rozliczenia w następnym miesiącu za wyjątkiem grudnia i czerwca.

telefon do sekretariatu szkoły : 22 799 93 32

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 10.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - uzupełniajaca

Szanowni Państwo

Informuję, że w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych w r. szkol. 2019/2020 zostali przyjęci wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych 2019/2020

Informacja z dnia 5 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, informuje, że wszyscy kandydaci ( w rekrutacji podstawowej i uzupełniajacej) do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/20120 zostali przyjęci. Od nowego roku szkolnego będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne. Przydział do oddziałów będzie ogłoszony w ostatnim tygodniu sierpnia.
Na pierwszym spotkaniu wrześniowym otrzymacie Państwo wszystkie informacje dotyczące wyprawki przedszkolaka oraz książek, na których będą pracować dzieci.
.............................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo

 

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

 

 

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 8 marca 2019 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 18 marca 2019 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, złozyc wnioski o przyjęcie dziecka- ostateczny termin 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Zadaniem rodziców jest: zalogowanie się do systemu, wpisanie w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica i wskazanie, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. P

 

26 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

 

10 maja 2019 r. o godzinie 15.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca.  Będzie ona prowadzona na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 31 maja 2019 r.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. zarejestrować się w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 5 lipca 2019 r. o godzinie 15.00

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30 (28,29,31,49), e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2019/2012 określa:

http://www.bip.klembow.pl/uploadf/Zarzadzenie_Nr_0050_12_2019.pdf

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

 

opis dokumentutypdata

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 (tryb 5 godzinny)

docx08-03-2019[ Pobierz ]
43 kB

Oświadczenie o wielodzietności.
(W związku z tym, że nie wszyscy rodzice, którzy we wniosku zaznaczą spełnianie kryterium wielodzietności, dołączają do wydrukowanego i składanego w placówce wniosku wymagane oświadczenie o wielodzietności.)

pdf18-03-2019[ Pobierz ]
293 kB
Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo
Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymuja bezpłatne podręczniki. Jedynie podręczniki do religii uczniowie zakupują sami wg poniższego zestawienia:

Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020 r.

 

KL. 0 „Z Panem Jezusem”. Podręcznik dla grupy sześciolatków.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn.

 

KL. I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasyI szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. II "A oto Ja jestem z wami".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. III  „Kto spożywa Moje Ciało, ma życie”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.                                                  

 

Kl. IV „Jestem Chrześcijaninem".

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

 

Kl. V „Wierzę w Jednego Boga”.

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VI „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VII

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VII.

Na okładce może być napisane do kl. I gimnazjum, albo do kl.VII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Autor: ks. Piotr Tomasik.

 

KL. VIII

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Na okładce może być napisane do kl. II gimnazjum, albo do kl.VIII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa.

Autor ks. Piotr Tomasik.

Rok szkolny 2018/2019

Nieuprawnione przebywanie na terenie szkoły

Szanowni Rodzice

Z uwagi na to, że w ostatnim czasie zauważono nieuprawnione przebywanie młodzieży na terenie szkoły, młodzieży, która zaśmieca i dewastuje mienie szkoły informuję, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art.124. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Z uwagi na rozmiar dewastacji i zaśmiecania informuję, że sprawy te będą zgłaszane na policję, zgodnie z rejestracją monitoringu lub bezpośrednim zauważeniem takich zdarzeń.

Na wyposażenie szkoły pracujemy wszyscy razem. Jeśli Państwa dzieci wybierają formę "rozrywki" w postaci dewastowania i zaśmiecania (palenie papierosów, rozrzucanie butelek po napojach, tłuczenie szkła itd.) muszą ponieś konsekwencje swojego zachowania.

Przypominamy - teren szkoły to nie miejsce spotkań wieczornych wałęsającej się młodzieży.

Bieżące informacje

Szanowni Państwo

 

W związku ze zbliżającym sie zakończeniem roku szkolnego informuję, że uroczystość zakończenia odbędzie się 19 czerwca o godzinie 10.00. (przypominamy o stroju galowym).

 

Ponadto przypominamy, że uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników. Za zniszczone podręczniki odpowiada uczeń. Przy zniszczeniu musi odkupić nowy. W tym miejscu proszę byście Państwo zwrócili uwagę na to by uczniowie nie odrywali samoprzylepnych okładek na podręcznikach! To dodatkowe zniszczenie!

 

Prosimy również o dopilnowanie tego by uczeń zabrał z szatni szkolnej wszystkie swoje osobiste rzeczy. Pozostawione - będą oddawane do kontenerów, gdyż nie mamy miejsca na przechowywanie.

Uwaga - niebezpieczeństwo!

Szanowni Rodzice

Z uwagi na trwające prace budowlane, prosimy o zwrócenie uwagi na to w jakim czasie i gdzie przebywają Wasze dzieci na terenie szkoły - po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Plac budowy to zagrożenie dla nieuprawnionych osób. Dodatkowo, w najbliższych dniach, będzie trwała wycinka drzew.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady, że Państwa dzieci nie przebywają  na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych bez dozoru opiekuna.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )