herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Komunikaty

Na tej stronie ogłaszane są komunikaty dyrektora szkoły. Komunikaty ogłaszane są w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Istnieje mozliwość subskrybcji Newslettera na tej stronie. Newsletter jest mechanizmem powiadamiania internautów o nowo dodanych anonsach na stronie "Komunikaty".

Rok szkolny 2019/2020

mLegitymacja

Szanowni Rodzice i uczniowie

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

 

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej    wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

        

 

 

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 


Aby uruchomić mLegitymację należy:

  •  Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu.
  • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

   Bliższe informacje, krok po kroku, jak uruchomić mLegitymacje uczniowie uzyskają w sekretariacie szkoły, a także na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

opis dokumentutypdata

Wniosek o wydanie mLegitymacji

docx21-01-2020[ Pobierz ]
18 kB

Instrukcja pobierania aplikacji na telefon

pdf21-01-2020[ Pobierz ]
778 kB
Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 

9 stycznia 2020 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie klas 0-III , które rozpocznie się o godzinie 16.30.

 

Od 17.30 rozpoczynamy zebranie klas IV-VIII.

 

DENTOBUS w szkole

Informacja z dnia 18.12.2019 r.

Szanowni Rodzice
Kilkunastu uczniów nie dokonało przeglądu stomatologicznego (choroba dziecka). Istnieje mozliwość zrobienia tego przeglądu w innej placówce (szkole). Musicie Państwo zgłosic sie tam - osobiscie z dzieckiem. Poniżej podaje harmonogram i miejsce postoju DENTOBUSU:

18.12.2019

Środa

od 8.00

do 17.00

SP w Starym Kraszewie

ul. Szkolna 5

19.12.2019

Czwartek

od 8.00

do 17.00

SP w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

20.12.2019

Piątek

od 8.00

do 17.00

SP w Kruszu

Krusze 34

 

 

Szanowni Rodzice

W dniach 16 i 17 grudnia 2019 r.(poniedziałek i wtorek) w godzinach 8.00- 17.00 na terenie szkoły będzie postawiony DENTOBUS- mobilny gabinet stomatologiczny.

Zgodnie z Państwa deklaracjami, w tych dniach odbędzie się przegląd stomatologiczny dzieci. W ramach profilaktyki stomatologicznej uczniowie szkoły będą mieli wykonany bezpłatny przegląd uzębienia oraz podstawowe zabiegi higieniczne  takie jak fluoryzacja, usuwanie kamienia, piaskowanie.

 

Po dokonanym przeglądzie otrzymacie Państwo indywidualne informacje na temat zakresu leczenia dziecka.

Przegląd będzie dokonany przez lekarzy stomatologów przy współpracy opiekunów szkolnych, jednak jeśli Państwa dziecko przejawia wysoki poziom lęku wobec takich czynności prosimy o uczestniczenie Państwa ze swoim dzieckiem osobiście.

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

 • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
 • duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa w Dobczynie

ul. Mazowiecka 67

05 – 205 Klembów

numer rachunku bankowego 04 1240 6074 1111 0000 4997 0401  z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły . Do podania należy dołączyć:

 1. dowód wpłaty,
 2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
 3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )

 

Ubezpieczenie uczniów 2019/2020

ważne!: ubezpieczenie obejmuje okres od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 

Szanowni Państwo


Od tego  roku szkolnego ubezpieczenie uczniów odbywa się poprzez Państwa indywidualne zadeklarowanie się i wpłatę za pomocą Państwa adresów e-mail.
Informuje, że szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie NNW w ogólnopolskim programie "Bezpieczne dziecko -2019".

 

 

Warunki Programu Bezpieczne Dziecko znajdują się: https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/owu

 

KOD DOSTEPU DLA SZKOŁY: SKS9013

 

opis dokumentutypdata

Ubezpieczenie dzieci - instrukcja

pdf13-09-2019[ Pobierz ]
266 kB

Warunki ubezpieczenia 2019

zip13-09-2019[ Pobierz ]
1 180 kB
Profilaktyczna opieka zdrowotna 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie informuje:

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W SZKOLE

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska z przychodni  SALUS  w Ostrówku.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Rodzice lub pełnoletni uczeń na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami ma prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną.  Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (pielęgniarki,  higienistki lub podmiotu, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług na terenie szkoły)  tj :

 

Przychodnia "Salus" Michał Kundziołka

ul. Koczorowskiej 2, 05-205 Ostrówek

Ważne terminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

 

02 i 03. 01. 2020 (czwartek, piątek)
21-23 .04.2020 ( wtorek, środa, czwartek - egzamin VIII klasy)

12.06.2020 (piątek)

25 .06. 2020 (czwartek)

 

W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna  dla zgłoszonych uczniów. Należy zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 799 93 32

Dodatkowo informujemy o terminach zebrań z rodzicami:

12.09.2019 r.
21.11.2019 r.
09.01.2020 r.
26.03.2020 r.
21.05.2020 r.

Komunikat w sprawie korzystania z obiadów w szkole - zmiana numeru konta i stawki

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJACYCH Z POSIŁKÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIE


Ustala się od dnia 01.09.2019 r.  dzienną stawkę żywieniową dla uczniów : 4,00 zł. za korzystanie z obiadu jednodaniowego +  sok lub owoc

 


Na obiady uczniowie zapisują się na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (np. zapisanie dzieci na żywienie w listopadzie musi nastąpic najpóźniej do końca października), a w miesiącu wrześniu do 10 września.  Opłaty wnosi się na konto bankowe  w okresach miesięcznych do piątego dnia każdego miesiąca. WPŁATY DOKONUJEMY TYLKO NA DANY MIESIĄC, NIGDY Z GÓRY NP. ZA TRZY MIESIĄCE. W sytuacji gdy rodzic opłaci w październiku obiady za X, XI, XII nie będzie możliwości zwrotu opłaty w listopadzie i grudniu gdy dziecko np. zachoruje. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie opłat tylko za jeden miesiąc. Od października nie trzeba przedstawiać dowodów wpłaty (księgowość sporzadza nam zestawienia.

 

 

Konto do wpłat za posiłki:

Bank Pekao SA, Wołomin, ul. Miła8/12


Własciciel rachunku - Szkoła Podstawowa w Dobczynie, Dobczyn, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów

Numer konta 13 1240 6335 1111 0010 9181 0202

tytułem według wzoru: Jan Kowalski klasa V obiady -  wrzesień 2019.

Wpłaty gotówką są możliwe wyłącznie w kasie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 

 

 

Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej z   listą wpłat za żywienie.

W trakcie wydawania posiłków w części świetlicy przeznaczonej do spożywanie posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia.

Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają dyżurujący nauczyciele.

Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.

Jadłospis na cały tydzień znajduje się  przy okienku wydawania posiłków. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 W przypadku nieobecności ucznia szkoły korzystającego z posiłków  w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia korzystającego z posiłku   w stołówce szkolnej. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic lub prawny opiekun  poinformuje osobiście lub telefonicznie szkołę w pierwszym dniu nieobecności dziecka o czasie przewidywanej nieobecności

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  z posiłku w przypadku gdy, nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. Należna kwota zwrotu opłaty, powinna być rozliczona w danym miesiącu.

 

Dopuszcza się uwzględnienie jej rozliczenia w następnym miesiącu za wyjątkiem grudnia i czerwca.

telefon do sekretariatu szkoły : 22 799 93 32

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 10.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - uzupełniajaca

Szanowni Państwo

Informuję, że w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych w r. szkol. 2019/2020 zostali przyjęci wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych 2019/2020

Informacja z dnia 5 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, informuje, że wszyscy kandydaci ( w rekrutacji podstawowej i uzupełniajacej) do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/20120 zostali przyjęci. Od nowego roku szkolnego będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne. Przydział do oddziałów będzie ogłoszony w ostatnim tygodniu sierpnia.
Na pierwszym spotkaniu wrześniowym otrzymacie Państwo wszystkie informacje dotyczące wyprawki przedszkolaka oraz książek, na których będą pracować dzieci.
.............................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo

 

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

 

 

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 8 marca 2019 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 18 marca 2019 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, złozyc wnioski o przyjęcie dziecka- ostateczny termin 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Zadaniem rodziców jest: zalogowanie się do systemu, wpisanie w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica i wskazanie, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. P

 

26 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

 

10 maja 2019 r. o godzinie 15.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca.  Będzie ona prowadzona na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 31 maja 2019 r.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. zarejestrować się w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 5 lipca 2019 r. o godzinie 15.00

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30 (28,29,31,49), e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2019/2012 określa:

http://www.bip.klembow.pl/uploadf/Zarzadzenie_Nr_0050_12_2019.pdf

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

 

opis dokumentutypdata

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 (tryb 5 godzinny)

docx08-03-2019[ Pobierz ]
43 kB

Oświadczenie o wielodzietności.
(W związku z tym, że nie wszyscy rodzice, którzy we wniosku zaznaczą spełnianie kryterium wielodzietności, dołączają do wydrukowanego i składanego w placówce wniosku wymagane oświadczenie o wielodzietności.)

pdf18-03-2019[ Pobierz ]
293 kB
Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo
Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymuja bezpłatne podręczniki. Jedynie podręczniki do religii uczniowie zakupują sami wg poniższego zestawienia:

Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020 r.

 

KL. 0 „Z Panem Jezusem”. Podręcznik dla grupy sześciolatków.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn.

 

KL. I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasyI szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. II "A oto Ja jestem z wami".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. III  „Kto spożywa Moje Ciało, ma życie”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.                                                  

 

Kl. IV „Jestem Chrześcijaninem".

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

 

Kl. V „Wierzę w Jednego Boga”.

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VI „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VII

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VII.

Na okładce może być napisane do kl. I gimnazjum, albo do kl.VII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Autor: ks. Piotr Tomasik.

 

KL. VIII

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Na okładce może być napisane do kl. II gimnazjum, albo do kl.VIII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa.

Autor ks. Piotr Tomasik.

Rok szkolny 2018/2019

Nieuprawnione przebywanie na terenie szkoły

Szanowni Rodzice

Z uwagi na to, że w ostatnim czasie zauważono nieuprawnione przebywanie młodzieży na terenie szkoły, młodzieży, która zaśmieca i dewastuje mienie szkoły informuję, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art.124. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Z uwagi na rozmiar dewastacji i zaśmiecania informuję, że sprawy te będą zgłaszane na policję, zgodnie z rejestracją monitoringu lub bezpośrednim zauważeniem takich zdarzeń.

Na wyposażenie szkoły pracujemy wszyscy razem. Jeśli Państwa dzieci wybierają formę "rozrywki" w postaci dewastowania i zaśmiecania (palenie papierosów, rozrzucanie butelek po napojach, tłuczenie szkła itd.) muszą ponieś konsekwencje swojego zachowania.

Przypominamy - teren szkoły to nie miejsce spotkań wieczornych wałęsającej się młodzieży.

Bieżące informacje

Szanowni Państwo

 

W związku ze zbliżającym sie zakończeniem roku szkolnego informuję, że uroczystość zakończenia odbędzie się 19 czerwca o godzinie 10.00. (przypominamy o stroju galowym).

 

Ponadto przypominamy, że uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników. Za zniszczone podręczniki odpowiada uczeń. Przy zniszczeniu musi odkupić nowy. W tym miejscu proszę byście Państwo zwrócili uwagę na to by uczniowie nie odrywali samoprzylepnych okładek na podręcznikach! To dodatkowe zniszczenie!

 

Prosimy również o dopilnowanie tego by uczeń zabrał z szatni szkolnej wszystkie swoje osobiste rzeczy. Pozostawione - będą oddawane do kontenerów, gdyż nie mamy miejsca na przechowywanie.

Uwaga - niebezpieczeństwo!

Szanowni Rodzice

Z uwagi na trwające prace budowlane, prosimy o zwrócenie uwagi na to w jakim czasie i gdzie przebywają Wasze dzieci na terenie szkoły - po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Plac budowy to zagrożenie dla nieuprawnionych osób. Dodatkowo, w najbliższych dniach, będzie trwała wycinka drzew.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady, że Państwa dzieci nie przebywają  na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych bez dozoru opiekuna.

Płatności za obiady w czerwcu

Szanowni Rodzice

W czerwcu płatność za obiady wynosi 33 zł. Z uwagi na koniec roku szkolnego prosimy o wpłaty terminowe.

Ważne daty

Szanowni Państwo

Przedstawiam ważne daty związane z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019:

30.05.2019 r. – Arkusze wychowawców klas (wystawiona  ocena z zachowania)

10.06.2019 r. –   wystawienie ocen „ długopisem”

13.06.2019 r. – Rada Pedagogiczna ( klasyfikowanie i promowanie) godz. 16.05 Dzień otwarty – spotkania z rodzicami 15.15 – 17.00

18.06.2019 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów  (działa opieka świetlicowa )

19.06.2019 r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  godz. 10.00         

Stop uzależnieniom
 

Bądź świadomym rodzicem

 

Zapraszamy rodziców z gminy Klembów na spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, spożywaniem napojów energetycznych, a także przemocą rówieśniczą, które odbędzie się 13.06.2019 r. o 17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie.

Masz dziecko w wieku szkolnym? Chcesz dowiedzieć się, jakie zagrożenia czyhają na twoją pociechę? Nie bądź obojętny, zadbaj o przyszłość swojego dziecka.Podczas spotkania dowiesz się m. in.

 •  jak i dlaczego się uzależniamy,
 • jakie są pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie substancji psychoaktywnych,
 • jakie są najnowsze zagrożenia - dopalacze, popersy i inne – prezentacja próbek,
 •  jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy narkotykami a dopalaczami,
 •  jakie są stereotypy i fakty związane z używkami oraz niepokojące sygnały, których często nie zauważamy,
 • dlaczego dochodzi do przemocy rówieśniczej.

Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu uzależnień oraz przemocy w rodzinie Pan Marek Mudant (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Po spotkaniu istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne.

Działanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klembów.  

 

GKRPA Klembów

 

 

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Szanowni Państwo

Przypominam,że w dniu 16.11.2016 r. Rada Pedagogiczna przyjęła dokument pod nazwą "Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole". Dokument umieszczono na stronie internetowej szkoły, w zakładce http://spdobczyn.pl/strona=dokumenty_szkolne

Zebranie z rodzicami w dniu 16.05.2019

Zebranie z rodzicami

16 maja 2019 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie .

Harmonogram spotkania z rodzicami :
- godz. 16.30 - 17.30 - zebranie oddziałów przedszkolnych i klas 0-III
- godz. 17.30 - 18.30  spotkanie wychowawców z rodzicami klas IV-VIII


 

dyrektor szkoły

Płatności za obiady w maju 2019

Szanowni Państwo

Z uwagi na to, że szkoła nie pracowała w kwietniu zasady płatnosci za obiady za maj sa następujące:

- dzieci, które jadły posiłki w kwietniu, a których rodzice wpłacili pieniadze za cały kwiecień, za posiłki w maju placą kwotę pomniejszoną o zaległe obiady kwietniowe ( 60 zł - 21 zł = 39 zł)

-  dzieci, które jadły posiłki w kwietniu, a których rodzice nie wpłacili pieniadzy za cały kwiecień, za posiłki w maju placą kwotę powiększoną o zaległe opłaty kwietniowe ( 60 zł + 21 zł = 81 zł)

- dzieci, które nie jadły w kwietniu, a które rozpoczynaja spozywanie posiłków w maju - płacą nalezność 60 zł.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Informacja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rekrutacji do klasy I

Szanowni Rodzice
Informuję, że w wyniku rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 zostało przyjętych 20 uczniów (wszyscy zgłoszeni w procesie rekrutacji).

Iwona Sobka

 

...........................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum. Obowiązek szkolny po 1 września 2019 r. można realizować zarówno w szkole podstawowej publicznej, jak i niepublicznej.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 odbywa sie w oparciu o zapisy Statutu szkoły (paragraf 4 Statutu):

 

I etap

 

 Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną /skład: dyrektor szkoły, dwóch wyznaczonych wychowawców klas/.

Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Dobczynie - 10 pkt.

b) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) znajduje się w Dobczynie - 2 pkt.

d)uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Do 25 kwietnia do godz.1200– szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej – I etap rekrutacji, poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

II etap uzupełniający

 Od 25 kwietnia do 25 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

Do 31 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Wzory wniosków i deklaracji dostępne są poniżej oraz w sekretariacie szkoły

opis dokumentutypdata

Wniosek o przyjęcia dziecka (ur. 2013 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
240 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka (ur.2012 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/20120

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
181 kB
Komunikat z dnia 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Otrzymałam listy strajkowe. W związku z tym, że niemal 100% kadry szkoły podjeło strajk nie jestem w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznych warunków przebywania w szkole. Konsekwencja tego jest zawieszenie zajęć od dnia 08.04.2019 r. do odwołania.

Wszelkie decyzje będę przekazane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz zamieszczane na drzwiach wejściowych. Informacje na temat strajku będą umieszczane każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć. 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej jakże delikatnej i trudnej społecznie sytuacji.

 

Iwona Sobka- dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Państwo


W związku z protestem nauczycieli informuję, że w szkole odbyło się referendum strajkowe, w który udział wzięło 90% uprawnionych do głosowania pracowników. 100% bioracych udział w referendum było za rozpoczęciem strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Istnieje duże ryzyko ogłoszenia strajku nauczycieli i pracowników w dniu 8 kwietnia 2019 r. Konsekwencją przystąpienia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dobczynie do akcji strajkowej będzie brak możliwości organizacji zajęć szkolnych i opiekuńczych w czasie strajku. Sytuacja jest o tyle trudna, że skala protestu będzie znana w dniu 8 kwietnia. Zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w szkole akcji strajkowej dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o ewentualne zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.  Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.
 
Przypominam, że okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu odwołania zajęć w szkole lub przedszkolu, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z trudnościami dla rodziców związanymi z zapewnieniem opieki w czasie strajku. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Sytuacja jest trudna dla kazdej ze stron.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem Dyrektor szkoły nie może wcześniej zbierać żadnych deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku czy nie. Informację o liście Dyrektor otrzymuję dopiero w chwili rozpoczęcia  strajku i lista ta może ulegać zmianie w każdym dniu. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zaistniała sytuacja uniemożliwia  wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach.

Z poważaniem
Iwona Sobka

 

opis dokumentutypdata

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
278 kB

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
739 kB
Płatności za obiady - kwiecień

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy by wpłaty za obiady były dokonywane w miesiącu, za który Państwo opłacacie posiłki.

Dodatkowo informujemy, ze wpłaty gotówkowe moga być dokonywane wszedzie gdzie tylko będziecie mogli Panstwo wplacić gotówkę - kasa urzędu gminy, poczta, inkasa przyjmujące gotówkę. Nalezy podać tylko konto do wpłat i zapisać odpowiedni tytuł.

Prosimy o wpłatę tylko ustalonych kwot. Nadpłaty utrudniają ksiegowanie. Prosimy o terminowe wpłaty - w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia.

Opłata za obiady w kwietniu 2019 - 42 zł

Dzień otwarty - 22.01.2019 r.

Szanowni Państwo


Przypominam, że w dniu jutrzejszym (w ramach dnia otwartego) nauczyciele naszej szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach 15.30- 17.00 .
Będziecie mogli Państwo w tych godzinach uzyskac informację na temat postępów uczniów w nauce oraz zapoznać sie z ocenami klasyfikacyjnymi na I semestr. Uczniowie otrzymaja również wykaz ocen na I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Praca oddziałów przedszkolnych w ferie zimowe 2019

Szanowni Rodzice przedszkolaków

 

Informuję, że tak jak co roku, w okresie ferii zimowych oddziały przedszkolne pracują normalnie, zapewniając przedszkolakom 5- godzinną opiekę (w godzinach 8.00- 13.00). Oddziały przedszkolne są oddziałami nieferyjnymi.

Świetlica szkolna, co do zasady, jest feryjna więc w czasie ferii zimowych nie są prowadzone zajęcia świetlicowe, co oznacza, że dla przedszkolaków, w okresie ferii zimowych nie organizujemy opieki świetlicowej.

W okresie tym, na  rodzicach przedszkolaków, którzy uczęszczają na świetlicę (w okresie poza feriami) spoczywa zadanie zapewnienia dzieciom opieki po godzinie 13.00 we własnym zakresie.

 

 

Przekaż szkole 1% podatku - informacja o realizacji

Szanowni Darczyńcy

Bardzo dziękujemy za wpłatę 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Uzbierała się pokaźna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. Każda złotówka miała znaczenie. Szczególne podziękowania dla PSB Mrówka Wołomin Mador S.C.

 

Nasz profil w Fundacji: https://fsmm.pl/8912/aktywni_mimo_wszystko

 

Świetlica szkolna

Informuję, że od 01.10.2018 r. świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Dziennik elektroniczny - zmiana usługodawcy

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt przejścia na inny niż dotychczas dziennik elektroniczny informujemy:
- dostęp do dziennika uzyskacie Państwo po dostarczeniu wychowawcom swoich adresów e-mail;
- administrator zarejestruje Państwa adres e-mail w systemie i wówczas będa mogli Państwo samodzielnie utworzyć swoje konto;
- szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w dniu 13 września 2018 r. podczas zebrania z rodzicami.

RODO - informacje

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym przekazujemy Państwu pakiet informacji na ten temat. Wszystko znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://spdobczyn.pl/strona=RODO

W niniejszym zestawie znajdziecie Państwo dokumenty dot. spełnienia tzw. obowiązku informacyjnego wobec:

 - UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 - PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), celem  obowiązku informacyjnego jest zwiększenie kontroli nad danymi osobowymi osób, a Szkoła, jako administrator danych osobowych, jest zobowiązana do szczegółowego poinformowania o zakresach, sposobach i celach przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną dla tego działania jest art. 13 i 14 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

                                                                                                                                          Dyrektor szkoły: /-/ I. Sobka

 

Rok szkolny 2017/2018

Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków

W dniach 26 - 29 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00- 13.00 będziecie mogli Państwo zapoznać sie z warunkami nauczania w oddzialach przedszkolnych. Dyżurujący nauczyciele przedstawią Państwu wymagania, pokażą dzieciom w jaki sposób funkcjonuje oddział przedszkolny. Dzieci będa mogły pobawić się w salach, w których rozpoczną edukacje przedszkolną.

 

Serdecznie zapraszam
dyrektor szkoły Iwona Sobka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )