herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Koła zainteresowań

Koło informatyczne r. szkol. 2011/2012

Prowadzący: Janusz Dalak

Zajęcia odbywają się w piątek (12:45 - 14:25)


Cele

 • Nauczenie zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
 • Rozszerzenie umiejętności w posługiwaniu się najpopularniejszymi narzędziami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnienieniem pakietu biurowego i narzędzi obróbki graficznej:
  • edytor tekstu,
  • arkusz kalkulacyjny,
  • program pocztowy,
  • programy do obróbki graficznej,
  • program do tworzenia "pokazów",
  • komunikatory,
  • odtwarzacze audio i video,
  • obsługa urządzeń peryferyjnych,
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
 • Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu.
 • Umiejętność pracy w grupie z uwzględnieniem podziału zadań.
 • Kreowanie postaw ucznia w procesie zdobywania wiedzy.
Koło matematyczne r. szkol. 2011/2012

Prowadzący: Janusz Dalak

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 13:40 - 15:15

Koło matematyczno ze względu na różne potrzeby zostało podzielone na trzy części:

 • przygotowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do konkursów przedmiotowych;
 • przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu kompetencji;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu techniki informacyjnej.

Cele:

Pogłębianie i poszerzanie wiedzy matematycznej z naciskiem na zastosowanie matematyki w życiu codziennym, porządkowanie wiadomości, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, przygotowanie do konkursów matematycznych i sprawdzianu w klasie VI.


Metody pracy:

 • rozwiązywanie testów, krzyżówek i rebusów matematycznych;
 • analizowanie i rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • praca z tekstem źródłowym;
 • konkursy, liga zadaniowa;
 • krótki wykład;
 • konsultacje;
 • zastosowane różnorodnych metod aktywizujących uczniów.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )