herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Sprawdzian kompetencji dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Sprawdzian 2016

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2016 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  ze sprawdzianu z dnia 05.04.2016 r.

 Średnie wyniki kształtują się następująco :

 

 

               

 część I - język polski i matematyka                część II - język angielski                   
 

  kraj

 63,0

71,0

  województwo  66,7 75,0
  powiat 63,1 74,4
  gmina 64,2 67,8
  szkoła
73,6 74,2
Sprawdzian 2015

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2015 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  ze sprawdzianu z dnia 01.04.2015 r.

 Średnie wyniki kształtują się następująco :

 

 

               

 część I - język polski i matematyka                        część II - język angielski                   
 

  

kraj

 

 67,0

 

 78,0

  województwo  69,8 80,4
  powiat 68,8 80,5
  gmina 69,1 75,3
  szkoła
73,8 75,5

   

 

Co musisz wiedzieć o sprawdzianie

Od  roku szkolnego 2014 / 2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza nowe zasady dotyczące przeprowadzania sprawdzianów po szkole podstawowej.

 

Nowością część językowa

Od kiedy rozpoczęto przeprowadzanie sprawdzianów po szkole podstawowej (czyli od roku 2002) uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej pisali jeden test obejmujący przekrojową wiedzę, którą powinni zdobyć w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian po szkole podstawowej będzie miał dwie części:

część pierwsza - zadania z języka polskiego i matematyki (co ważne, zadania mogą być oparte na tekstach, bądź informacjach dotyczących historii, bądź przyrody),

część druga - zadania z języka obcego nowożytnego (do wyboru będzie angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Czas częściowo do zmiany

Choć przyszłoroczny egzamin również ma być przeprowadzany w kwietniu, zmienia się ilość czasu, którym dysponować będą uczniowie klas szóstych. Na część pierwszą Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała 80 minut, natomiast część językowa ma zająć 45 minut. Pomiędzy częściami ma być przerwa.

 

Jakie będą zadania?

Uczniowie klas piątych w przyszłym roku mogą spodziewać się podobnego typu zadań, co ich rok starci koledzy. Zadania z matematyki i języka polskiego będą miały formę otwartą i zamkniętą (8-12 pytań zamkniętych i 2-4 pytania otwarte). W przypadku języka polskiego wciąż uczniowie będą musieli się zmierzyć z dłuższą wypowiedzią pisemną.

W części językowej uczniowie będą musieli odpowiedzieć na 35-45 pytań.

Kiedy wyniki?

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej będą ogłaszane w dniu zakończenia roku szkolnego. Każdy uczeń otrzyma wyniki:

  • ogólne z części pierwszej,
  • wynik z języka polskiego,
  • wynik z matematyki,
  • wynik z części drugiej (z języka obcego).

 

Kto będzie zwolniony?


Ze sprawdzianu po szkole podstawowej zwolnieni będą laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Uczeń, który zostanie zwolniony z danej części sprawdzianu po szkole podstawowej otrzyma z tej części maksymalny wynik.

Terminy

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia 1 kwietnia 2015 r.(środa)

część 1 –  język polski i matematyka - godz. 9:00

część 2  – język obcy nowożytny - godz. 11:45

 

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

część 1 – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2 – język obcy nowożytny – godz. 11:45

opis dokumentutypdata

Przykładowy arkusz - język polski i matematyka

pdf01-10-2014[ Pobierz ]
469 kB

Przykładowy arkusz - język angielski

pdf01-10-2014[ Pobierz ]
3 904 kB
Arkusze egzaminacyjne - sprawdzian w klasie VI
opis dokumentutypdata
Arkusz 2002
pdf15-01-2012[ Pobierz ]
187 kB
Arkusz 2003
PDF15-01-2012[ Pobierz ]
95 kB
Arkusz 2004
pdf15-01-2012[ Pobierz ]
187 kB
Arkusz 2005pdf15-01-2012[ Pobierz ]
169 kB
Arkusz 2006pdf15-01-2012[ Pobierz ]
229 kB
Arkusz 2007pdf15-01-2012[ Pobierz ]
148 kB
Arkusz 2008pdf15-01-2012[ Pobierz ]
226 kB
Arkusz 2009pdf15-01-2012[ Pobierz ]
234 kB
Arkusz 2010pdf15-01-2012[ Pobierz ]
141 kB
Arkusz 2011pdf15-01-2012[ Pobierz ]
447 kB

Arkusz 2012

pdf27-05-2013[ Pobierz ]
470 kB

Arkusz 2013

pdf27-05-2013[ Pobierz ]
440 kB
Kolejne wyniki szkoły w skali staninowej

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta/szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

najniższy

 

bardzo niski

 

niski

 

niżej średni

 

średni

 

wyżej średni

 

wysoki

 

bardzo wysoki

 

najwyższy

 

 

Wyniki szkoły w kolejnych latach:

rok 2007 – stanin 8 (bardzo wysoki)
rok 2008 – stanin 5 (średni)
rok 2009 – stanin 8 (bardzo wysoki)
rok 2010 – stanin 7 (wysoki)
rok 2011 – stanin 7 (wysoki)
rok 2012 – stanin 5 (średni)
rok 2013 – stanin 8 (bardzo wysoki)
rok 2014 - stanin 7 (wysoki)

Standardy wymagań - sprawdzian kompetencji

opis dokumentutypdata
Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.pdf22-01-2010[ Pobierz ]
71 kB
Sprawdzian 2014

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2014 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

  ze sprawdzianu z dnia 01.04.2014 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  25,82

 województwo    - 26,98

         powiat              -  26,12       

  gmina              -   25,47

 szkoła          - 28,47

 

 

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 1 kwietnia 2014 r.

docx01-09-2014[ Pobierz ]
43 kB
Wyniki sprawdzianu 2013

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2013 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 04.04.2013 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  24,03

 województwo    - 25,22

         powiat              -  24,86        

  gmina              -   24,09

 szkoła          - 28,33

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 4 kwietnia 2013 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
52 kB
Wyniki sprawdzianu 2012

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2012 r.

Informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali następujace wyniki

 ze sprawdzianu z dnia 03.04.2012 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  22,75

 województwo    -23,87

         powiat              -  23,68        

  gmina              -  22,16

 szkoła          - 21,47

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 3 kwietnia 2012 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
35 kB
Wyniki sprawdzianu 2011

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2011 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 05.04.2011 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  25,27 

 województwo    - 25,96

    powiat           -  25,69         

gmina            -   25,98

szkoła       - 27,60

opis dokumentutypdata
Analiza wyników sprawdzianu - 5 kwietnia 2011 r.pdf24-01-2012[ Pobierz ]
72 kB
Sprawdzian 2010

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2010 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa,powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 08.04.2010 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj               -  24,56
woj. mazowieckie   - 25,58 
powiat          -  24,77

gmina            - 24,40

szkoła       - 27,38

opis dokumentutypdata
Analiza wyników sprawdzianu - 8 kwietnia 2010 r.
pdf24-01-2012[ Pobierz ]
76 kB
Sprawdziany próbne
opis dokumentutypdata

Sprawdzian próbny - OPERON - 12.01.2012

docx01-10-2013[ Pobierz ]
36 kB

Sprawdzian próbny - WSiP - 29.11.2012 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
35 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )