herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Historia/język polski

 

Prowadzący: Monika Mosion

 

 

Celem zajęć dydaktyczno - wyrównawczych było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z języka polskiego
i historii, podniesienie motywacji do nauki, przygotowanie do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na przedmiotach humanistycznych, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności kluczowych: czytania i pisania.

 

Edukację polonistyczną prowadzono na zmianę z historyczną. Zajęcia miały charakter: wspierający (uzupełnienie materiału dodatkowymi ćwiczeniami), stymulujący (wzbudzenie pozytywnej wiary we własne możliwości). Uczniowie chwaleni byli za najdrobniejsze osiągnięcia. Treningi prowadzone były w różnorodny sposób, najczęściej stosując metody aktywizujące, aby uczniowie nie nudzili się, ale przez zabawę przyswajali nowe treści bądź doskonalili nabyte umiejętności.

 

Podczas lekcji wykorzystywano gry dydaktyczne, programy komputerowe. Były one dla uczniów atrakcyjną formą przyswajania wiedzy i doskonalenia umiejętności kluczowych. Uczniowie przygotowali także tematyczną gazetkę ścienną. Sami wyszukiwali informacje
i starali się wybrać najważniejsze. Wzięli również, ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy VI,  czynny udział w akademii z okazji odzyskania niepodległości.

 

Udział w teleturnieju „Jeden z wielu” wzorowanym na „Jeden z dziesięciu” był doskonałą zabawą łączącą w sobie sprawdzenie nabytych wiadomości.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )