herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Świetlica

 

Prowadzący: Monika Mosion, Marta Jończyk, Agnieszka Witkowska

 

Opieką świetlicową objęte były dzieci, których rodzice pracują oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia z logopedą).

Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego program pracy świetlicy. Miały one charakter grupowy i odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Wśród codziennych zabaw i zajęć można było wyróżnić:

-  gry i zabawy grupowe w świetlicy,
-  zajęcia plastyczno-techniczne,
-  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
-  zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),

-  zagadki, łamigłówki,

-  zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub placu zabaw ) oraz w sali gimnastycznej.

Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.

Opiekunowie świetlicy w swojej pracy zwracali uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )