herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia logopedyczne

 

Prowadzący: Magdalena Poziomkowska

 

Zajęcia logopedyczne trwają od września 2012 r. i odbywają się 2 razy w tygodniu. Uczęszczają na nie dzieci z klas I-III. We wrześniu przeprowadzono badania wstępne i na zajęcia zakwalifikowano 17 uczniów. Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, w formie zabawy. Zarówno terapię logopedyczną jak i metody, formy pracy jak i pomoce logopedyczne dostosowano do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

W czasie zajęć szczególną uwagę zwrócono na ćwiczenia usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe. Wyrabiano wrażliwość słuchową poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy. Prowadzono ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek. U większości uczniów rozpoczął się już proces utrwalania prawidłowo wywołanych głosek. Prowadzono zajęcia z  komputerem w oparciu o program „Logopedia”.

Zachęcano rodziców do aktywnego udziału w terapii. W tym celu dzieci prowadziły zeszyty, w których na bieżąco opisywane były ćwiczenia i zapisywano materiał słownikowy do utrwalania w domu.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )