herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Język angielski

 

Prowadzący: Marta Jończyk

 

Od września uczniowie biora udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów w zakresie języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone zgodnie z wcześniej opracowanym programem. Rozpoczęte zostały wstępną analizą oczekiwań uczniów, rozpoznaniem ich trudności w nauce języka angielskiego, motywacji. Głównym celem zajęć było motywowanie uczniów do produkcji języka poprzez aktywności rozwijające umiejętności słuchania, czytania i mówienia.

We wrześniu uczniowie wykonali własne portfolia, w październiku – poznali życie rówieśników w Wielkiej Brytanii oraz rozwinęli słownictwo z zakresu: państw i narodowości, Halloween, w listopadzie – zajęcia skoncentrowane były wokół zakupów, uczniowie ćwiczyli też umiejętność opisu obrazka, w grudniu natomiast dominuje tematyka świąteczna. Wykorzystano różne metody pracy m.in. metody aktywizujące: gry i zabawy słowne, ćwiczenia w parach, aktywności z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, film DVD, wykonanie ozdobnej dyni na Halloween, słuchanie opowiadań itd.

Uczniowie najbardziej pozytywnie oceniają zajęcia z wykorzystywaniem komputera i tablicy interaktywnej, a także wszystkie gry i zabawy w języku angielskim. W celu motywacji uczniów do udziału w zajęciach wdrożony został system zbierania punktów.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )