herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Matematyka i informatyka

 

Prowadzący: Janusz Dalak

 

Zajęcia odbywają się w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń ma swoje samodzielne stanowisko pracy).

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy IV, V i VI. Odbywają się one w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Tematyka zajęć odbywa się w oparciu o przygotowany wcześniej harmonogram.

Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów z zastosowaniem komputera, rozwijanie zainteresowań matematyką, zdolności samodzielnego myślenia i twórczej aktywności, rozwiązywanie problemów przy użyciu komputera. Grupa uczniów przygotowuje się do konkursów matematycznych, rozwiązując zadania i testy. W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały umieszczone na różnych platformach  e-learningowych.

W części informatycznej podczas pierwszych zajęć część uczniów poznało środowisko Logomocji, narzędzia oraz budowę tego programu. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami i poleceniami, procedurami pierwotnymi oraz sposobami wprowadzania procedur bezparametrowych.

Grupa bardziej zaawansowana w „grafice żółwia”, biorąca udział w konkursie informatycznym „MiniLogia” rozwiązywała zadania z I etapu tego konkursu. Ponadto zapoznaje się z nowym programem do programowania „Baltie”.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )