herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia integrujące uczniów

 

Prowadzący: Beata Szymborska

 

W ramach zajęć „Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów”  od września 2012 do grudnia 2012 roku przeprowadzono ok 24 godzin zajęć.

Zajęcia były przeprowadzone w formie  spotkań indywidualnych i grupowych dla uczniów oraz konsultacji z ich wychowawcami i rodzicami w celu poznania funkcjonowania dziecka w szkole i w domu. Podczas wykonywanych zadań uczniowie rozwijali odporność emocjonalną i wiarę we własne siły, kształtowali umiejętności społeczne, usprawniali zaburzone funkcje poznawcze (umiejętności: czytania, pisania, ortografii, liczenia), doskonalili koncentrację uwagi i wyobraźnię, rozwijały swoje zainteresowania, dzieliły się swoimi emocjami i spostrzeżeniami.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )