herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia przyrodnicze

W okresie od października do końca grudnia 2011 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych z przyrody dla uczniów klas I-III odbyło się 24 godzin zajęć. Podczas zajęć tematycznych uczniowie: poznali źródła i skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz różne sposoby jego ochrony; uświadomili sobie jakim wielkim skarbem jest woda, jakie ogromne ma znaczenie w życiu człowieka, roślin i zwierząt; uczyli się rozpoznawać i nazywać ptaki przylatujące na zimę oraz rozróżniać gatunki drzew po liściach, owocach i pokroju drzew.  Część zajęć odbyło się w terenie. Dzieci rozpoznawały rośliny w otoczeniu szkoły, prowadziły obserwację ptaków przez lornetkę. Na zajęciach przyrodniczych wykonywane były również prace plastyczno-techniczne. Dzieci wspólnie zrobiły zielnik drzew liściastych, namalowały plakaty ukazujące oszczędzanie wody w życiu codziennym, zorganizowały ptasią stołówkę, pomagały przygotować gazetki ścienne. Podczas zajęć oglądały filmy edukacyjne poświęcone ekologii, pracowały z programem komputerowym, dzięki któremu rozpoznawali i nazywali ptaki. Zdobyte wiadomości z zakresu ekologii dzieci utrwalały w zorganizowanym quizie oraz w edukacyjnych grach planszowych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )