herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Tworzymy zgrany zespół

W okresie od października 2011 do końca grudnia 2011 roku, w ramach zajęć zespołowych, które opierały się na idei współpracy i wzajemnego zaufania.

Podczas zajęć sprawowana była opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów . Zajęcia były przeprowadzone w formie konsultacji i różnorodnych zajęć grupowych i indywidualnych mających na celu między innymi: poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w grupie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Uczniowie mieli okazję pracować w grupie, realizować zadania, które wymagały wzajemnej współpracy, pozwalały na odkrywanie swoich mocnych stron. Zajęcia pozwalały na relaks i radosne obcowanie z rówieśnikami.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )