herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Praca logopedyczna

W okresie od października 2011r. do końca grudnia 2011r. przeprowadzonych zostało 33 zajęć logopedycznych. W tym czasie odbył się etap wstępny- przesiewowy, w którym to została wyłoniona grupa dzieci wymagająca stałych wizyt logopedycznych, jak również etap diagnostyczno – kwalifikacyjny, w którym to zakończyły się badania szczegółowe i zostały postawione wstępne diagnozy. Dla każdego ucznia stworzono indywidualny plan terapii, który jest realizowany na zajęciach. U większości dzieci rozpoczął się kolejny etap wywołujący i utrwalający głoski i słowa. Jest on najtrudniejszy i przebiega z różną długością w zależności od stopnia zaburzenia globalnego lub parcjalnego każdego dziecka. 

Niektóre zajęcia odbywały się w obecności rodziców dziecka, po to, by rodzic wiedział, na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ćwiczeń zadanych do domu, i aby mógł prawidłowo weryfikować błędy w mowie swojego dziecka. Każdy uczeń po zajęciach            w gabinecie logopedycznym otrzymywał indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu

 

logopeda_1

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )