herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia teatralne

Zajęcia koła teatralnego odbywały się w każdy wtorek w godzinach 12.35-14.25. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas I-III. Od pierwszych spotkań rozpoczęto przygotowania do przedstawienia pt.: „Królewna Śnieżka”. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczyły się swoich kwestii wypowiadanych w sztuce. Podczas kolejnych prób doskonaliły dykcję i intonację. Ważnym elementem przedstawienia jest ruch sceniczny – wiele czasu poświęcono więc na naukę zachowania się na scenie.
Młodzi artyści uczyli się również śpiewania piosenek, którymi urozmaicone jest widowisko. Uczniowie zapoznali się terminami dotyczącymi teatru np.: choreografia, kostium, inspicjent itp. Przez cały czas gromadzono i  wykonywano rekwizyty oraz elementy scenografii.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )