herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Praca koła historycznego

11 października 2011 roku zainicjowane zostały zajęcia koła historycznego w ramach projektu Szkoła Równych Szans. III edycja. Odbywają się one w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Biorą w nich udział dzieci z klasy IV i V. Są to uczniowie zainteresowani poszerzeniem i pogłębieniem swojej wiedzy historycznej. Celem zajęć jest poznanie historii naszego kraju, regionu, jego dziedzictwa kulturowego, pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury i przyrody. Tematyka zajęć odbywa się w oparciu o przygotowany wcześniej harmonogram. Obejmuje on głównie zagadnienia z zakresu historii Polski, edukacji regionalnej. Są one cennym uzupełnieniem treści programowych realizowanych na lekcjach.

 

W okresie od października do grudnia 2011 roku odbyło się 11 godzin zajęć podczas których

uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie średniowiecznej historii Polski (ziemie, polskie przed chrztem, dynastia Piastów, gród, podgrodzie, kształtowanie się miast, życie codzienne w średniowieczu… ).

Obok przyswajania informacji teoretycznych uczniowie nabywają umiejętności praktyczne – pracy z mapą, osią czasu i źródłami historycznymi. Quizy i gry dydaktyczne, wykorzystywane w czasie zajęć, pozwalają usystematyzować i utrwalać poznaną wiedzę.

Ważne miejsce w działalności koła historycznego zajmuje także kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie uczą się szacunku do osiągnięć naszych przodków i miłości do ojczyzny.

Uczestnicy koła historycznego wraz z innymi uczniami przygotowali również uroczystą akademię z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )