herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

We speak English

 

W okresie od października 2011 do końca grudnia 2012, odbyły się 22 godziny zajęć w ramach koła przedmiotowego z języka angielskiego. Zajęcia były realizowane w dwóch grupach wiekowych, w klasach I-III oraz IV-VI. Młodszą grupę wiekową stanowili uczniowie wykazujący zdolności językowe oraz nie mający problemów z opanowaniem zagadnień programowych. Zajęcia miały służyć utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy przyswajanej w trakcie lekcji, wspomaganiu rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijaniu ciekawości wobec innych kultur. W drugiej grupie wiekowej program koła uwzględniał potrzeby uczniów mających problemy z opanowaniem podstawy programowej. Zajęcia skoncentrowane były na utrwaleniu wiadomości przyswajanych w toku zajęć lekcyjnych.

W trakcie zajęć korzystano z różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak: zdjęcia, gry planszowych, plakaty, gry interaktywne, płyty CD z muzyką, klocki Reading Rods. Uczniowie poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach słownych, ruchowych, plastycznych z dużą łatwością zapamiętywali nowe słownictwo i przyswajali zasady gramatyczne.                                                                    

 


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )