herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Matematyka i informatyka da się lubić:-)

 

Zajęcia odbywają się w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń ma swoje samodzielne stanowisko pracy).

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy III, IV, V i VI. Odbywają się one w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Tematyka zajęć odbywa się w oparciu o przygotowany wcześniej harmonogram. W okresie od października do grudnia 2011 roku odbyło się 22 godzin zajęć.

Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów z zastosowaniem komputera, rozwijanie zainteresowań matematyką, zdolności samodzielnego myślenia i twórczej aktywności, rozwiązywanie problemów przy użyciu komputera.

W części matematycznej uczniowie rozwiązywali testy z konkursów matematycznych:

  • Meridan
  • Kangur Matematyczny
  • Nudna matematyka
Ponadto uczniowie korzystali z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie e-learning www.matematykainnegowymiaru.pl

W części informatycznej podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali środowisko Logomocji, narzędzia oraz budowę tego programu. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami i poleceniami, procedurami pierwotnymi oraz sposobami wprowadzania procedur bezparametrowych.

Grupa bardziej zaawansowana w „grafice żółwia” biorąca udział w konkursie informatycznym „Liga zadaniowa” rozwiązuje m. in. zadania w ramach tego konkursu.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )