herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

zajęcia świetlicowe

Prowadzący zajęcia: Beata Szymborska

 

 

W okresie od października do grudnia 2010 roku przeprowadziłam w sumie 33 godziny zajęć świetlicowych.

Głównym moim zadaniem jako wychowawcy świetlicy było przygotowanie zajęć oraz opieka nad uczniami. Podczas zajęć zostały zrealizowane następujące zadania: pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, integrowanie grupy poprzez różnego rodzaju gry i zabawy, wykonywanie prac plastyczno-technicznych dowolnych lub tematycznych (np.  pory roku, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie) mających na celu rozwijanie wyobraźni, poszerzanie zainteresowań uczniów oraz  doskonalenie ich sprawności grafomotorycznych.

W ramach zajęć prowadzone były również zajęcia muzyczno-ruchowe podczas, których uczniowie uczyli się słów i melodii piosenek, poznawali zabawy ruchowe z nimi związane oraz rozwijali swoją sprawność ruchową. Uczniowie uczestniczyli także w grach i zabawach doskonalących koncentrację uwagi oraz pamięć.

 

Bez__tytu__u

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )