herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

pomoc psychologiczna

Prowadzący: psycholog - Lidia Arm

 

Pomoc psychologiczna stanowi jeden z elementów realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego: "Szkoła Równych Szans". Jej celem jest udzielanie psychologicznego wsparcia uczniom przeżywającym różnorodne trudności natury emocjonalnej, społecznej, czy dydaktycznej.

 

Pomoc psychologiczna jest udzielana w następujących formach:

 • indywidualny kontakt z dzieckiem: konsultacja i terapia psychologiczna,
 • indywidualny kontakt z rodzicami: konsultacja i porada psychologiczna,
 • zajęcia grupowe: trening psychologiczny.

 

Zajęcia indywidualne z dzieckiem przy współpracy rodziców mają na celu:

 • umożliwienie dziecku lepszego zrozumienia doświadczanych trudności,
 • określenie sposobów radzenia sobie w sytuacji problemowej,
 • otwarcie dziecka na korzystanie z odpowiedniej pomocy po zakończeniu zajęć.
   

Celem zajęć grupowych jest natomiast:

 • doświadczenie wspólnoty w przeżywaniu trudności (poczucie, że nie jest się samemu),
 • uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z problemami,
 • uzyskanie obiektywnych informacji na temat różnych problemów, które mogą być pomocne w rozumieniu własnej sytuacji życiowej.

 

Realizacja rozpoczęła się w październiku roku szkolnego 2010/11 i będzie kontynuowana do końca czerwca 2011 r.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )