herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia logopedyczne

Prowadzący zajęciaMagdalena Poziomkowska

 

 

W okresie od października 2010 r.  do grudnia 2010 r. przeprowadzonych zostało 33 zajęć logopedycznych. W tym czasie odbył się etap wstępny- przesiewowy, w którym została wyłoniona grupa dzieci wymagająca stałych wizyt logopedycznych, jak również etap diagnostyczno – kwalifikacyjny, w którym  zakończyły się badania szczegółowe i zostały postawione wstępne diagnozy. Dla każdego ucznia stworzono indywidualny plan terapii, który jest realizowany na zajęciach. U większości dzieci rozpoczął się kolejny etap wywołujący i utrwalający głoski i słowa.  

Niektóre zajęcia odbywały się w obecności rodziców dziecka, po to, by rodzice wiedzieli na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ćwiczeń zadanych do domu, i aby prawidłowo weryfikować błędy w mowie swojego dziecka. Każdy uczeń po zajęciach  w gabinecie logopedycznym otrzymywał indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu.

 

 

W okresie od stycznia 2011r.  do kwietnia 2011r. odbyło się 36 indywidualnych spotkań z uczniami zakwalifikowanymi na zajęcia logopedyczne. Niektóre zajęcia odbywały się w obecności rodziców dziecka, po to, by rodzic wiedział, na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ćwiczeń zadanych do domu i aby mógł prawidłowo weryfikować błędy w mowie swojego dziecka. Każdy uczeń po zajęciach w gabinecie logopedycznym otrzymywał indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu. W tym okresie dla większości uczniów zakończył się etap wywołujący głoski i słowa a zaczął etap wdrażający głoski i słowa do mowy spontanicznej. Coraz większa liczba dzieci przeszła na etap utrwalająco – automatyzujący, który polega na włączeniu wachlarza możliwości edukacyjnych, odpowiednich do wieku rozwojowego dziecka.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )