herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Koło teatralne

Prowadzący : Izabela Olszewska

 

Członkowie szkolnego koła teatralnego, od października 2010  spotykają się na zajęciach w każdą środę.  W czasie pierwszych zajęć uczniowie zapoznawali się z wiedzą o teatrze (kim jest reżyser, sufler, choreograf, co to jest scenariusz, rekwizyt itp.), a także brali udział w krótkich improwizowanych scenkach dramowych i pantomimicznych.

Odbywały się również ćwiczenia artykulacyjne i emisyjne. Podczas dalszych spotkań rozpoczęto przygotowania  do przedstawienia opartego na motywach baśni H. Ch. Andersena pt. "Brzydkie kaczątko". Dzieci zapoznały się ze scenariuszem i rozpoczęły się pierwsze próby czytane i pamięciowe  spektaklu. Dyskutowano nad propozycjami kostiumów i scenografii.  Wspólnie opracowywano choreografię tańców i ruch sceniczny. Jedno ze spotkań poświęcono na wykonanie plakatu i scenografii do sztuki. Premiera "Brzydkiego kaczątka" odbędzie się w Dniu Babci i Dziadka - 21 stycznia 2011 r.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )