herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

język angielski

prowadzący zajęcia: Marta Panasiewicz

Zajęcia w ramach koła przedmiotowego We speak English, były prowadzone raz w tygodniu (poniedziałek), w godzinach 12:45-14:25.

Na zajęcia regularnie uczęszczało około 20 uczniów, w tym 10 osób z klasy I, 5 z klasy II i 5 z kl. III.

W okresie od października 2010r. do grudnia 2010r. uczniowie opanowali następujący zakres wiadomości i umiejętności:

- rozszerzyli i utrwalili zasób słownictwa dotyczący domu rodzinnego, części ciała, części garderoby, własnych zainteresowań oraz  świąt okolicznościowych;

- podnieśli własną kompetencję w zakresie mówienia – opisywanie własnej osoby, miejsc, ilustracji, nauka rymowanek;

- udoskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie bajek, opowiadań, odpowiadanie na pytania;

- usprawnili umiejętność pisania wykonując odpowiednie ćwiczenia, zapisując proste zwroty;

W trakcie zajęć korzystałam z różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak, zdjęcia, gry planszowych, gry multimedialne, plakaty, płyty CD z muzyką, klocki Reading Rods.

Uczniowie poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach słownych, ruchowych, plastycznych  z dużą łatwością zapamiętywali nowe słownictwo i rozwijali umiejętności posługiwania się nim.

 


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )