herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

matematyka i informatyka

Prowadzący zajęcia: Janusz Dalak

 

Zajęcia odbywały się w soboty od 8.40 do 11.30 w szkolnej pracowni informatycznej (każdy uczeń miał swoje samodzielne stanowisko pracy). Na zajęcia uczęszczali uczniowie klasy czwartej.

Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali środowisko Logomocji, narzędzia oraz budowę tego programu. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami i poleceniami, procedurami pierwotnymi oraz sposobami wprowadzania procedur bezparametrowych.

Uczniowie wykonywali proste rysunki kwadratu, trójkąta równobocznego oraz prostych figur złożonych z kwadratów i trójkątów w trybie bezpośrednim. Zmieniali kolor i grubość pisaka, definiowali bezparametrowe procedury rysowania figur.

Tworzyli album multimedialny - prezentację zawierającą zdjęcia utworzoną w programie Logomocja. Wykonali projekt „Domek i ulica”, oparty na elementach programowania z wykorzystaniem grafiki żółwia.

Dominującą metodą pracy podczas zajęć są ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )